Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1. Beavatás Jézustól. Álomban történt beavatás. Jézustól kapott beavatást pénzért tovább adni. Mire kell beavatás.

2009.04.02

 

 

 Beavatás Jézustól

 

Kérdező: Vállaljak-e beavatást okt. 27-28-án? Melyik a helyes út?

HANG: Ne vállalj beavatást. Én akkor avatlak be, amikor azt jónak látom. Az Én általam történt beavatás mindent felülmúl. Ne vállalj beavatást.

    Az agykontrollon tanultakat ne add föl. A harmadik szemnél van tisztultabb szem. Ez a SZÍV-nek a szeme, melyet Én megadok neked. Bízzál Bennem. Soha sem fogsz csalódni addig, míg lesz bátorságod elfogadni tanácsaimat. 4 / 329

 

 

 

Kérdező: Van bizonyos képzettségem a természetgyógyászat terén. Úgy gondolom, hogy benső indíttatás késztet arra, hogy tovább fejlesszem magam. Kérdésem az, hogy vállaljak-e olyan tanfolyamo­kat, melyek e téren előbbre vihetnek, s ennek következtében vállaljam-e azt, hogy csak ezzel foglalkozzam?

HANG: Úgy, ahogy belül érzed, úgy a továbbképzés sugallata nem Tőlem van. Munkahelyedet semmiképpen sem szabad föladnod. Csak olyan értelemben tudom helyeselni továbbképzésedet, ha ezért anyagi áldozatot nem hozol, és csupán kenyérkereső foglalkozásod mellett szánsz erre időt. Ebből világos lehet már előtted, hogy mindenféle beavatás Ellenemre van. Sok pénzt kellene rá költened, s ha esetleg később az anyagi ráfordítás meg is térülne, - bár ebben egyáltalán ne legyél olyan biztos, -  az a lelki kár, mely ennek következtében érne, bizony nagy hátrányt jelentene neked is, családodnak is a jövőben. Ha hallgatsz Rám, Én be tudlak avatni munkatársaim közé anyagi ráfordítás nélkül is, sőt, csak e nélkül!

     Természetesen jól teszed, ha különböző könyvek alapján képezed magad. Ma már állnak rendelkezésetekre olyan könyvek, melyek alapján felismerhetitek önmagatokban azokat az energiákat, melyeknek mobilizálása, mások felé irányítása sok áldást hordozhat. De az ilyen munkának a te esetedben nem szabad jelenleg főfoglalkozássá előlépni. Nem. Dolgozz, és emellett épülj és építs másokat lelkileg, szellemileg és testileg.

      Összegezem: Nem adom áldásomat olyan tanfolyamok látogatására, melyekért fizetned kell. Nem adom áldásom olyan beavatásokra, melyekért fizetned kell. Áldásomat adom olyan tanulmányozásokra, melyeket munkád mellett - természetesen pénzért vásárolható könyvekből - igyekszel elsajátítani. Áldásomat adom minden olyan imádra és energiaátadásodra, melyeket kenyérkereső munkád mellett, szeretet­ből végzel. És főleg áldásomat adom minden Felém fordulásodra.  5 / 372

 

 

 

Kérdező: Író barátunk óv bennünket a templomtól, temetésektől, tehát a tömegtől, mert médiumi képességeink vannak. Sokat olvastunk, tanultunk olyan könyvekből, melyek erre vonatkoznak. Szervezetünket kitisztítottuk a méregtől böjt által, s már húst nem eszünk. Halottak is megjelennek nálunk. Szeretnénk jobban beavatódni a delejezésbe, magnetizálásba, demagnetizálásba, s így tudnánk jobban segíteni másoknak.

HANG: …. Nem papokhoz küldelek benneteket, hanem Magamhoz hívlak. Aki Hozzám jön, annak nem kell tartania a tömegtől sem templomban, sem temetésen. Sehol. Nem az embereket kell kerülni, hanem a szeretetlenséget. Tehát aki szívében szeretetet hordoz, az az Én áldásomat viszi, bárhová megy.

   Nektek sem lehet más küldetésetek, mint az, hogy az Én áldásom hordozói legyetek. Ha nem Tőlem kéritek és fogadjátok el az Általam felkínált szerepet, akkor Én, aki nem vagyok személyválogató, de igenis szerepeket kiosztó vagyok, nem tudok segíteni rajtatok. Tehát ezt mondom: ha nem Tőlem várjátok

beavatásotokat, akkor bár testeteket méregteleníthetitek böjttel, de lelketekben, életetekben olyan sötét erők kínálnak fel szerepeket,  melyek lehet, hogy rövid távon tetszetősnek látszanak, de csak idő kérdése, és idegileg, lelkileg teljesen ronggyá tépnek benneteket.   5 / 380

 

 

Kérdező: 1. Egy szívbetegről olvastam a HANG egyik kötetében,  akit meg tudnék gyógyítani.

2. Saját életemről, munkámról szeretném hallani a HANG véleményét.

HANG: A második gondolatoddal kezdem. Igen. Értékelem munkádat. Szeretet van benne, és a szeretet sohasem függetlenülhet Tőlem. Ennek a te életedben óriási jelentősége van.

     Sikereid és sikertelenségeid is közös sorsunk eredménye. De valamit tisztán kell látnod: Míg sikereidért hálával tartozol Nekem, kudarcaid gyökereit meg kell vizsgálnod. Amennyiben nem a szereteten volt a hangsúly, annyiban Tőlem függetlenül, tehát azáltal történt, hogy te nem voltál szinkronban Velem. Kérlek, hogy minden ilyen irányú munkád előtt IMÁDKOZZ! Tudd Rám bízni magadat! És természetesen azt is, aki az Én segítségemet általad, rajtad keresztül várja.

    Mint tudod, Én nem azért jöttem a földre, hogy a születésétől kezdve minden halálra ítélt ember múlandó életét kicsit megtoldjam, hanem azért, hogy elmondjam és bemutassam, hogyan lehet valaki boldog, függetlenül attól, hogy milyenek a körülményei, és milyen a pillanatnyi egészségi állapota.

    Mivel szerepeket adok nektek, s ezek között a szerepek között van a különböző beavatások-, tanfolyamok elvégzése által megszerzett gyógyító szolgálat is, ezért tehát áldásomat hordozod. De az a szeretet, amely élő kapcsolatot létesít köztem és közted, ez sohasem kerülhet perifériára. Ez az a központi életenergia, mely mindent, így az egészséget is, egészséges eszközként kínálja azoknak, akik erre vállalkoznak. Légy hát hálás és imádkozó lélek, akkor együtt dolgozhatunk. ... 6 / 459

 

Közösség, Beavatás

Kérdező: Pásztorként szolgáljalak? Házasságra lépjek?

HANG: Minden embernek szívében ott van a vágy, hogy közösségben találjon magának megfelelő életcélt. A legtágabb és legszemélytelenebb közösség maga a társadalom. Szűkebb közösség egy szervezett vallási intézmény, még szűkebb a baráti kör, és a legszűkebb a család.

   Aki boldog és békés ember akar lenni a földön, annak nem elég az, hogy családban és társadalomban él. Olyan baráti társaságot kell találnia, amely Hozzám kapcsolódik. Most nem teszek hangsúlyt a hogyanra. Fontos, hogy Hozzám kapcsolt baráti társaságot találj magadnak. Ez nemcsak fontos. Ez a legfontosabb!

   Aki vagy talált, vagy kialakított magának ilyen közösséget, annak a közösségen belül megadom azt a szerepet, azt a beavatást, amelyre a közösség érdekében neki szüksége van. Nem lehet és nem szabad  emberektől elkülönülten szerepeket kérni és kapni Tőlem.

    Van Nekem egy olyan megjelenési formám, hogy ahol ketten-hárman összejön-nek a nevemben, ott vagyok közöttük. Ez azt jelenti, hogy aki bármiféle Hozzám kapcsolódó beavatást, szerepvállalást úgy akar magára vállalni, hogy e megjelenési formámat nem veszi figye­lembe, az nagy teret ad az ősellenségnek arra, hogy elrontsa még a legjobbat is, vagyis a Velem való élő kapcsolatot is.

Legyen tehát számodra egy olyan baráti kör, amely az Én nevemben szokott összejönni. Akár a pásztori, akár a házasság, akár mind a kettő vállalása ebből kell, hogy kinőjön. Így lehet biztosítani életetekre az Én áldásomat.   9 / 704

 

 

Kérdező:  Beavatás nélkül beavatódtam. Lehetséges ez?

HANG: 1. Nélkülem nincs valós beavatás. Általam akkor is lehetséges, ha ezt közvetlenül teszem valakivel. Aki pénzért avatódik be, az nem az Általam elgondolt módon avatódik be. Soha nem működtem pénzért senkiben. 11 / 964

 

 

Kérdező: 1. Vállaljak-e további beavatást?

HANG: 1. Hited mélységét lelked nyugalma mutatja meg. Ha valaki teljes szívvel, teljes lélekkel hisz Bennem, annak nincs szüksége semmiféle beavatásra, mivel ezt Én közvetlenül végzem el benne.

   Akit az nyugtat meg, ha komoly anyagi áldozatot hoz bizonyos "beavatásokért", az tegye ezt. Én a szabadság Lelkét adtam nektek! Tehát Rám nem lehet felelősséget áthárítani! Aki Engem elfogad, az mindent megkapott Istentől, amit szellemi teremtmény egyáltalán megkaphat! Természetesen olyan mértékben, amilyen mértékben befogadott Engem önmagába!  12 / 1003

 

 

Kérdező: 2. Egy évtizedek óta nem látott családnál vagyok álmomban. Jó nekem ott! Ott azt mondták, hogy egy médium helyét kell elfoglalnom.

HANG: 2. Nagyon mélyre nyúlnak részfeladataid gyökerei. Közvetítő szerepedet egyértelművé kell tenned magad előtt is, hogy kellő alázattal tudd adni másoknak azt az erőt, ami Tőlem kaptál, azt a bátorítást, amely Velem összekapcsol és megelevenít embertársaidban, és azt a békét, amely az új látások hatására sem borul fel, hanem inkább jobban elmélyed benned és azokban, akik felé küldetésed szól.

   E második álmod tehát egy olyan beavatás egyik része, amely tovább segít a lelki fejlődésed útján.

   Azt ajánlom, hogy maradj a józan realitások talaján. Légy türelmes, és csak arra koncentrálj, hogy a napi feladatok minőségére figyelj. Vagyis nagyobb gondod legyen az, hogy hogyan teszel valamit, mint az, hogy mit teszel. Azt, hogy mit kell tenned, legtöbbször nem te határozhatod meg. De az, hogy hogyan teszed azt, amit tenned kell, az tőled függ. Erre kell hát tenned a hangsúlyt.    13 / 1151

 

 

Kérdező: 3. Pénzért nem szabad beavatódni?

HANG:  Aki nem a beavatódásra, hanem a szegények megsegítésére kész anyagi áldozatot hozni, azt Én sokkal jobban be tudom avatni, mint bármilyen beavató mester! Az vét súlyosan Ellenem, aki beavatásért pénzt kér. Aki pénzt ad, az azzal vétkezik, hogy pénzét nem a szegények megsegítésére adta. Az önámítás, hogy pénzért kapott beavatás után jobban tud majd segíteni a szegényeken. Az élet erre rendre rácáfol!

      Különbséget kell tudnotok tenni tanulás és beavatás között. A teológiákon pénzért tanítanak, és ez természetes. De nem szentelnek, tehát nem avatnak senkit pappá pénzért! A papszentelés ingyenes! Többször fordult már elő országotokban olyan, hogy valakit pappá szenteltek (ingyen!) anélkül, hogy a teológiát elvégezte volna.

     Drága Gyermekem! Hidd el, Én bárkit be tudok avatni minden beavató mester segítsége nélkül az Általam helyesnek tartott szerepbe, ha valaki az isteni erények szerint, tehát a hit, remény, szeretet szerint éli az életét! Ha pedig úgy látom, hogy a beavatandónak szüksége van arra, hogy beavató mester által történjen a beavatás, akkor küldök számára olyan mestert, aki nem kötődik a pénzhez.  16 / 1541

           

 

Kérdező: Mi végből vagyok a világban?

HANG: Te is azért jöttél a földre, hogy Engem egyre jobban megismerj, megszeress és kedvemért vállald azt az UTAT, amely keskeny és tövises, de az egyetlen, amely az ÉLETRE VEZET!

  Sok olyan kegyelmet, beavatást kaptál már, ami lehetővé teszi számodra az Általam közöltek felismerését! Vagyis azt, hogy szíveddel lásd meg Szívem szeretetét. ….    16 / 1562

 

Kérdező: 2. Mi a teendőm a REIKI-klubban?

HANG: 2. A REIKI-klubban sem lehet más teendőd, mint a szeretni tanítás elősegítése! Sajnos, legtöbb ember szellemi fáradság, tehát tanulás nélkül szeretne olyan tartalomhoz jutni, amit aztán különböző módon kamatoztathat. Tehát a beavatást fontosabbnak tartja, mint a tanulást! Pedig e téren is meg kellene valósítanotok a gondolkodás-át­alakítást!

  Én arra kértem apostolaimat, hogy tegyenek tanítványaimmá mindenkit, akit tudnak! A beavatást a Szentléleknek tartottam fenn (Lukács 24;49)! Ma is ezt kérem tőled és tőletek!

    Ha imádság alatt azt érted, hogy lelkedet Istenhez emeled, akkor imáidban mindenkor megkapod azt a beavatást, amire szükséged van, hogy tanúságot tégy Rólam, akár gyógyítás, akár tanítás, akár más szolgáló szeretet formájában!

    Mindenkor hűséges vagyok!   18 / 1764

 

 

Kérdező: 1. Fehér mágiát szabad folytatnom?

HANG: 1. Fehér mágiát, tehát a szellemidézésnek azt a formáját, amelyben akár Engem, Jézust, akár a jó angyalokat veszi valaki igénybe mások lelki építésére, csak két feltétellel megléte mellett lehet végezni. Nem azt mondtam, hogy szabad, hanem azt, hogy lehet! Mert, ha nincs meg e két feltétel, akkor feltétlenül ártó erők játékszerévé válik az, aki ezek nélkül folytat fehér mágiát.

 Az egyik egy bizonyos beavatás!  Tehát egy hiteles személy által történő megbízatás, bizonyos szertartás keretében! Ilyen pl. a papszentelés. Hiteles személy az, aki életében a Szentlélek gyümölcsei nyilvánvalóak (e gyümölcsök felsorolását megtalálhatod a Galata levél 5; 22-23-ban), illetve az, akitől az első ilyen beavatás történt. Van olyan fehér mágia, amelybe Én, Jézus, valamikor beavattam tanítványaimat, s később az ilyen beavatottak közül akár többen is, maguk életében méltatlannak bizonyultak erre. Az Általam történt beavatás ettől még érvényes. Amint beteg orvos is tud gyógyítani, úgy azok, akik Belőlem, mint forrásból, különböző méltó és méltatlan láncszemeken keresztül kapták a beavatást, ezek valóban beavatottak. (Ilyenek pl. az úgynevezett rossz papok is!)

A másik feltétel egy állapotszerű kontroll! Tehát fel kell vállalnia a beavatottnak egy csoport, egy intézmény, egy gyülekezet állapotszerű kontrollját. Aki ezt nem vállalja, az hosszú távon képtelen arra, hogy zavarmentes, megbízható médium maradjon! Ez nem azt jelenti, hogy egy hiteles médium nem okozhat másokban zavart! Sőt! Szinte biztos, hogy előbb-utóbb feltétlenül zavart fog okozni, amint Én, Jézus is, zavart okoztam azokban, akik nem fogadták el az Általam felkínált gondolkodás-átalakítást. De benne, magában, feltétlenül zavarmentes marad az, aki az előbb megfogalmazott feltételeket magára nézve nélkülözhetetlennek tartja.  29 / 2920

 

Kérdező: 3. A beavatásokról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. A beavatás mindenkor lepecsételése egy olyan folyamatnak, tanfolyamnak, amelyet egy meghatározott cél érdekében vállalt, végzett valaki. A beavatók olyan mesternek gondolják magukat, akik más mesterektől már megkapták e lepecsételést.

 Az Általam, a te Jézusod által hitelesnek mondható beavatásról csak akkor lehet beszélni, ha igazolni lehet, hogy a beavató olyan személytől kapott beavatást, aki igazolni tudja, hogy közvetlenül Tőlem ered az ő beavatása.  39 / 4221

 

 

Álomban történt beavatás 

 

Kérdező: 1. Egyik álmomban keresztet rajzoltak homlokomra, ez óriási hatást tett rám. 2. Egy másik álmomban csillogó tetejű piramist láttam, amely lefelé kopott volt.

HANG: 1. Jelentése minden álomnak van. Jelentősége viszont különböző. Az első álmodban olyan jó angyalok munkáját tapasztalhattad meg, akik különböző beavatásokat végeznek az Általam kijelölt személyeken.

    Szó sem lehet arról, hogy álomban nem történhet semmi! Ha olvasod a Bibliát, akkor nagyon sok olyan helyre találsz, amikor álmokban történtek olyan események, amelyeknek következményei világra szóló eseményeket indítottak el. Jákob álmában vált Izraellé, és József álmában kapott döntő elirányítást kétszer is.

    A te beavatásod olyan áldássá formál téged, melyre nemcsak neked, de mindazoknak nagy szükségük van, akik kapcsolatba kerülnek veled!

    2. A második álmod e beavatottság forrását mutatja meg, amely a piramis csillogó csúcsával szimbolizálja azokat a szellemi erőket, amelyek iránt van érzéked, van antennád arra, hogy abból a tömény szellemi zűrzavarból, amely most elözönli világotokat,  kiszűrd azokat az értékeket, amelyek valóban képesek benned és általad építeni, buzdítani és vigasztalni.

    A piramis kopott része két gondolatot hordoz. Az egyik az, hogy a legtisztább eszme is képes silányulni, ha elindul lefelé, és a másik, hogy szürkés, semmitmondó területek is vezethetnek csillogó értékek felismerésére, ha valakiben van kitartás vállalni a szürke hétköznapok által felépíthető életpiramist.

    Beavatottságod kell, hogy biztonságot jelentsenek neked arra, hogy nem vagy soha egyedül, hogy jóságos szellemi erők dolgoznak rajtad, benned, és neked soha nem lehet okod az elcsüggedésre, mert választottam vagy!  22 / 2194

 

 

Kérdező: 1. Álmomban hét angyalt láttam győzelmi harsonával.

HANG: 1. Álmodban egy olyan beavatódásod történt, amely ébrenlétben nem is lehetséges. E beavatódás lényege az, hogy a tér-idő dimenzió határainak megszűntével a szellemvilág kapcsolatot teremtett veled annak érdekében, hogy rajtad keresztül másokra is jobban tudjanak hatni.

     Ez számodra nem jelent semmiféle akciót, csupán passzív elviselője vagy ennek. Adj hálát ezért a szerepedért is. A többi már nem a te dolgod. 23 / 2304

 

                                                        * * * * *

 

Kérdező: 1. Át tudom adni a kapott jelet másnak?

HANG: 1. Aki olyan jelet hordoz, amely azt jelzi, hogy az illető beavatásban részesült, az csak ezzel a másik dimenzióval karöltve tud beavatni másokat. Ilyenkor viszont nincs kétsége a beavatónak. 15 / 1424

 

 

Kérdező: 3. Egy beteg testvéremet magam is beavathatom?

HANG: 3. Nagyon természetes, hogy felhívhatod, sőt fel is kell hívnod embertestvéred figyelmét, fel is kell világosítanod őt, hogy ő is, mint minden ember, csodálatos erőforrást hord magában!

    Valamikor azt mondtam, hogy a Bennem hívők még nagyobb csodákat is fognak tudni tenni, mint Én tettem közöttetek. Aki Bennem hisz, abban Én csodákra vagyok képes!  15 / 1455

 

 

 Jézustól kapott beavatást pénzért tovább adni

 

Kérdező: 2. Egy beavatásról kérdezem a HANG-ot.

HANG:  2. Minden beavatásnál két tényezőt kell megvizsgálni. Az egyik az az emberi magatartás, amit a beavatás megkíván. A másik pedig az, hogy a beavató köti-e a beavatást anyagi előnyhöz, tehát árucikknek tartja-e, amiért pénzt kérhet.

      Tanfolyamokat bárki tarthat anyagi ellenszolgáltatás fejében. De áldásomat csak olyan beavatás hordozza, amely független a pénztől. Az idők végezetéig érvényben marad kijelentésem: "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!" Erkölcsi értéket hordozó beavatás csak Tőlem származhat. Én pedig ingyen adtam és adom. Feltétlenül jogos tehát az a kívánságom, hogy ingyen is adja tovább az, aki ezt Tőlem kapta.

    Aki olyan beavatást igényel, amelynek forrása nem Én vagyok, az természetesen a fekete mágiát igényli, s így nagyon sokba fog az kerülni neki! Előbb-utóbb idegileg is rá fog menni!

      Aki pedig Tőlem kapta a beavatást, de pénzért adja tovább, az szintén fekete mágiát ad tovább, mivel e magatartásával elrontja a Tőlem kapott fehér mágiát. Ekkor is az történik, hogy elromlik egy jó, s így lesz belőle rossz. Az erkölcs világában minden rossz egy elrontott jó!

     Aki tudatlanul jutott fekete mágiához fehér mágia helyett, az vagy ne használja ezt a beavatottságát, vagy fokozott erővel igyekezzék, tehát önmagát szegényítve éljen a beavatásban kapott erővel jót tenni ott, ahol erre lehetőséget kap.

    Azért nem nevezek meg semmiféle beavatást, mert mindegyikkel lehet élni és visszaélni is.  19 / 1906

 

 

Mire kell beavatás

 

Kérdező: MIRE KELL BEAVATÁS?

            1. Oldozhatok-e bűnt a Te nevedben?

            2. Áldhatok-e a Te nevedben?

HANG: 1. Én örömmel élek mindenkiben, aki szeret Engem és beenged önmagába (János 14:23)! Ez azt jelenti, hogy mindenkinek megadom azt az erőt, amire szüksége van ahhoz, hogy soha senkinek ne ártson, hogy mindig mindenkinek megbocsásson és segítsen ott, ahol erre neki lehetőséget adnak. Tehát, aki elfogad Engem urának és megszabadítójának, azt újjászüli a Szentlélek, és így belé költözik a mennyek országa! Vagyis, halála után nem kell újra megszületnie, ha nem akar!

  Mivel az Isten nem személyválogató, de igenis, szerepeket kiosztó, mivel a Szentlélek a rend lelke, ezért a bűnbocsátó hatalmat csak az kapja meg, akit erre ken fel, szentel fel a Lélek! Ez különböző felekezeteknél a felszentelés, a beavatás különböző formájában történik. Te ezt a hatalmat, ezt a képességet nem kaptad meg. Ezt nyilván tudod, hisz ezért kérdezted.

    2. Az áldás hatalmát mindenki megkapta, akit megkereszteltek. Sőt, még azok is, akiket nem kereszteltek meg, de beengedtek magukba Engem! Akiben Én zavartalanul élhetek, az már maga a kétlábon járó áldás! Természetesen különös módon részesült ebben a kegyelemben az, aki erre is beavatást, felszentelést kapott!   21 / 2121

 

Kérdező: FIZESSEK BEAVATÁSÉRT? 5. Vállaljam-e a REIKI  3/a fokozatát?

HANG: 5. Nincs áldásom semmiféle olyan beavatáson, amely ezért anyagi áldozatot kíván. Az még elviselhető, hogy egy tanfolyamon a résztvevőtől az előadó óránként párszáz forintot kérjen, de aki beavatásért pénzt ad, az nem az Én szándékom szerint cselekszik.

     Drága Gyermekem! Hidd el! Én bárkit be tudok avatni, és be is avatok mindenkit, aki Tőlem ezt kéri, abba a szerepbe, amelyet neki jónak ítélek. Égi kegy pénzért nem vásárolható! Aki pedig bármilyen ismeretet úgy akar átadni, hogy azért az átlag órabérnél többet kér, ahhoz Nekem semmi közöm!

    A pénzért beavató úgynevezett mesterek azzal szoktak érvelni, hogy nekik is pénzükbe került az, hogy bizonyos beavatásokat elnyertek. Erre csak azt mondom, hogy az ő előző ostobaságukért fizetett összeget ne akarják az Én gyermekeimen bevasalni. Keressenek maguknak a Sátán fiai között olyanokat, akik erre hajlandók!

    Drága Gyermekem! Csak olyan beavatást vállalj, ami nem kerül pénzedbe. Amit az eddigiekért fizettél, azt már vissza nem csinálhatod. De legalább tanuld meg a múltból azt, hogy amit eddig  tudatlanságból tettél, s ezért nem tudom be neked bűnül, a jövőben tudatlanságodra már nem hivatkozhatsz.

    A beavatásokból könnyen meggazdagodókat csak azáltal lehet leállítani, ha nem lesznek jelentkezők arra, hogy pénzért beavassák őket.

    Ismétlem! Nincs áldásom annak munkáján, aki bár tudja, hogy nem szabad pénzért beavatódni, és mégis megteszi. Ezek lesznek azok, akik hallani fogják azt, amit Máté 7;22-23-ban mondottam! 12 / 1090