Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 Katasztrófa.           

 

ZAVARÓ HÍREK A VILÁGVÉGÉRŐL

Kérdező:   Uram! Egyik testvéremet lelkileg megzavarja az a sok beszéd, melyet mostanában a közeli világvéggel kapcsolatban lehet hallani. Te most mit mondasz erről?

HANG: Válaszolok kérdésedre, s rád bízom, hogy válaszomból mit adsz tovább a kérdezőnek. Nem vagy automata, mint ahogy azok sem voltak azok, akik a Bibliát írták. Így felelősség is terhel. Ezt fontos tudnod.

     1. Amint kétezer évvel ezelőtt, úgy most is mondom: nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Igaz, elmondtam azt is, éspedig korholóan, hogy sajnos mivel az idők jeleit nem figyelték, így nehezebben, sőt sehogy sem ismertek fel Engem.

     Az idők jelei ma azok, melyeket már nem lehet észre nem venni. Az ózonlyuktól kezdve a víz- levegő- élelemszennyeződés, az idegzetet messze megterhelő romboló élmények gazdasági, politikai, közbiztonsági területeken. Igen, ezek katasztrófajelző tények. - De ne mondj időpontot. Az időpont tudása nem segítené elő senkinél a szeretet növekedését, csupán önző célokra fordítanák az emberek.

     Az csapda, hogy gondolkodás-átalakítást eredményezne. Gondolj csak arra: Testvéred azonnal így okoskodott: "Ha '98-ig vége a világnak, akkor nem érdemes érettségire se készülni." - Ezt eredményezi: egyéni, önző kalkulációt, ha valakinek nincs szándékom szerinti átalakított gondolkodása.

     Ha valaki szívem szerint gondolkodik, annak a pontos idő ismerete így indítja el gondolatait:  ' Van még öt évem? Komolyan kell vennem minden pillanatomat. Árasztani és növelni kell mindenki iránt szeretetemet. - Persze pontosan ezt kell csinálnom akkor is, ha csak egy órám van csupán, vagy akár ötven évem. - De akkor meg teljesen felesleges tudnom az időt, mivel így is, úgy is a jelen megszentelése a feladatom.'

    Lám, az időpont tudása semmi haszonnal nem jár, csak legfeljebb kárral, mert értelmetlenné akarja tenni a jelent. Pedig éppen CSAK ennek van értelme, értéke.

    2. Testvéred kérdezi, hogy mi lesz családjával, szüleivel, ha jön a vég. - Íme válaszom:

    Tudnotok kell: értetek mindent megteszek, de helyettetek semmit. Hogy kivel mi lesz, azt az illetőtől magától kell megkérdezni.

     Semmi kétséget sem hagytam atekintetben, hogy milyen feltételei vannak az örök boldogságnak, és milyen feltételei vannak a boldogtalanságnak. Nincs ingajárat. Mindenkinek önmagában kell üdvbizonyosságra jutni. Döntő a valós szándék. Az ÚT, IGAZSÁG és ÉLET vagyok.

     Aki az ÚT vállalása nélkül akarja az IGAZSÁGOT és az ÉLETET, tehát ENGEM, az ezt nem gondolhatja komolyan. Az maga is tudja, hogy hazudik önmagának. Az IGAZSÁG és az ÉLET éppen az ÚTNAK következménye. Bárhová szándékozik is valaki menni, ha nem vállalja az odautazást, az nem szándékolhatja komolyan a célba érkezést.

    Most, nagyböjti időben szinte arra kaptok felszólítást, hogy gondoljátok át: mekkora árat kellett fizetnem azért, hogy megváltsam számotokra a jegyet az UTAZÁSRA, az ÚTRA! Bizony a nem-bántás, megbocsátás, segítés UTAZÁST, aki nem vállalja, azt Én sem tudom vállalni. Aki így nem vall meg Engem az emberek előtt, azt Én sem vallhatom meg Isten és az Ég angyalai előtt.

    Ha testvéred megkérdezi szüleit, mit jelentek Én számukra, akkor pontos választ kap tőlük fenti kérdésére.

    Amit mástól kell megkérdeznetek, azt ne Tőlem kérdezzétek. Becsapnálak benneteket, ha megtenném helyettetek azt, amit nektek kell megtenni.

    Még valamit üzenek testvérednek. A jövőben is válogassa meg barátait. Építeni akarok rá. Mi lesz, ha nem Reám épül?!

     Rám nem lehet véletlenül építeni, csak tudatosan. Gondosan olvasson Rólam. Alakuljon ki köztünk bárbeszéd. Rajtam nem fog múlni. Hite is csak gyakorlás által tud erősödni, tisztulni. Az enyéimet egyértelműen az építés jellemzi. Sokkal inkább, mint a rendkívüliség.

     Testvéred barátnőjének üzenem, ő tudja, kiről van szó: soha senki és semmi nem szakíthatja őt el Tőlem! Egyelőre most nincs más mondanivalóm számára. Fogok még szólni hozzá." 1 /42

 

 

Kérdező: … Azzal a bizonyos "Magasabb Intelligenciával" kapcsolatban, meg korunk betegségével kapcsolatban is beszélgettem a HANGGAL. Nagyon furcsa választ kaptam. A HANG elmondta nekem, hogy nem a "csúsztatás" korunk betegsége. Azt mondta, hogy az nem is betegség. Ő korunk betegségének a hitetlenséget, illetve a rosszul hívést mondta, tehát a babonát. A "csúsztatást" ügyeskedés­nek mondotta. A babona a HANG SZERINT AZ, mikor valaminek olyan erőt tulajdonítunk, amilyet annak az Isten nem adott. A HANG ezt tartja korunk súlyos betegségének. A "Magasabb Intelligenciával" kapcsolatban pedig olyasmit mondott, hogy bizony egyáltalán nincs meg bennünk az a nyitottság, mely lehetővé tenné számunkra az említett "Intelligencia" általi gazdagodást. Most szó szerint idézem Őt:" Gondolj csak arra, mennyire zártak, mennyire önmagukba gubancolódottak ma még azok az emberek is, akiktől méltán kéne már elvárni némi érzést, nyitottságot mások iránt. Gondolj csak arra, hogy hányan még odáig sem jutottak el lelki intelligencia terén, hogy mikor téged arra kérnek, kérdezz meg Engem problémáik felől, s írd meg nekik válaszomat, még arra sem méltatnak, arra sem engednek önmagukban ráérezni, hogy kívánságaik teljesítése érdekében neked felbélyegzett válaszborí­tékot küldjenek. Okos eszük legtöbbjüknél nem ér el odáig, hogy nekik ez csupán húsz forint többletet jelent, de neked, aki több száz levelet vagy kénytelen megválaszolni, ezt a többszáz levelet beszorozva hússzal, bizony már komoly summát jelent. Amíg az empátiának ilyen szintjén álltok, addig bizony nem vagytok képesek pozitív módon reagálni arra a fényre, melyet szívesen ajándékoznék nektek. A nagyobb világosság nem használ, inkább ártalmára van az önző embereknek, akik emellett olyan tudálékosak, hogy még zártságukban is nyitottságukról vannak meggyőződve. Borzalmas katasztrófák előtt álltok. Majd csak kinyílik egyszer szemetek, s jobban igyekeztek látni. Ha nem a földön, hát a másvilágon."   … 3 /248

 

 

Kérdező: Egy római katolikus kispap udvarolhat-e komoly szándékkal egy leánynak? Fölszentelt pap vállalhat-e házastársi kapcsolatot? Mindkét esetben az illetők meg akarnak maradni egyházi szolgálatukban.

HANG: Az a struktúra, melyben az említett egyházam jelenleg működik, nem ad lehetőséget arra, hogy valaki - akár fölszentelt, akár csak erre készül, - házasként szolgáljon a feljebbvalója engedélyé­vel. Ezt nyilván te is tudod, és tudják mindazok, akik e témában érdekeltek. E téren minden próbálkozás kudarcra van ítélve. Nemcsak a főpapok részéről, de a hagyományos vallásosságot komoly lelkiismerettel követők részéről még jobban.

     A főpapok azért nem csinálnak ma már ebből nagy ügyet, mert ma már nem jár az ilyen kapcsolat olyan anyagi, gazdasági hátrányokkal országotokban, mint korábban. Ezért a főpapok mindaddig szemet hunynak az ilyen esetek felett, míg nagyobb nyilvánosságot nem kap az eset. A nagyobb nyilvánosság azért jelent számukra is problémát, mert azok a laikusok, akik ilyesmin megbotránkoznak, hivatkozva erkölcsi érzékükre, lényegében ezek a laikusok tartják fenn anyagilag a nagy főpapi rezidenciákat csakúgy, mint a legkisebb plébániákat, fíliákat. Ezt a réteget tehát e struktúra fenntartói nem veszíthetik el, mert akkor e főurak mehetnének kapálni. Ez pedig, főleg már hatvan év után, nem rentábilis foglalkozás.

     Én örömmel adom áldásom minden igazi szeretet-kapcsolatra, de ezzel az áldással sem változik meg a fenti képlet.

     Újra kijelentem, amit már máskor is mondottam: Én több mint tíz éve senkit sem hívok országotokban papnak. Aki ma papnak megy, az nem azért megy, mert erre Én fölkértem. Azért megy, mert pszichikailag hangolt erre, és úgy gondolja, hogy e pályán kiélheti szíve-lelke ambícióit, s jót tehet azokkal, akik hinni fognak szavainak.

    Amit Én kívánok, azt semmiféle intézményes egyházban nem bírják elviselni ma sokáig. Egy darabig igen, de egy nemzedéken át már nem. Egyetlen intézmény sem hisz abban, hogy úgy fönnmaradhatna, ha SORSOMAT minden tagja vállalná. Főleg a vezető réteg előtt ez teljes képtelenség, utópia. Pedig bizony nemcsak fönnmaradna, de akkor virágozna ki igazán.

     Nem tudom megállni, hogy ne említsem meg azt a nagy katasztrófát, mely felé rohantok. A katasztrófa után igazolódni fog, hogy - legalább egy hosszabb időre,- az Én egyházam valóban szolgálókból fog állni, és nem uralkodókból.

     A ti országotokban ma nem papokra, hanem Nekem elkötelezett családapákra és családanyákra van szükség. Nem szertartások, hanem magatartások vihetik csak előbbre életemet köztetek. Ott, ahol éltek, abban az országban és abban az egyházban kell megmutatnotok, hogy lehet közvetlen kapcsolatotok Velem, függetlenül attól, hogy erről másoknak, akármilyen hatalmasoknak, mi a véleményük. Meg kell tanulnotok mindenben alkalmazkodni a földi életben szükségszerűen kialakuló intézményekhez, mindenben, ami nem ellenkezik az igazságban megnyilvánuló szeretettel, és a szeretetben megnyilvánuló igazsággal. Mert Hozzám, mint ÚT-hoz, hűségesnek kell maradnotok a nem-ártás, megbocsátás és segítés szent háromságában annak ellenére, hogy ennek következménye olyan kicsiség, alulértékeltség, melyet méltán mondhattok méltánytalannak, olyan kiszolgáltatottság, mely biztonságát nem mulandó emberi ígéretekre alapozza, és olyan szegénység, mely azért tudja magát gazdagnak, mert mindig a szegényebbeket tartja szem előtt.

    Ezt papként egyetlen intézményben sem lehet sokáig képviselni, mert az ilyen magatartás TÜKÖR, melyet valami formában óhatatlanul össze fognak törni azok, akik e tükörbe nem szeretnek belenézni.

    Aki ma papnak megy, az, ha akarja, ha nem, csupán már jelenlétével gátolja annak a lelki-szellemi fejlődésnek ütemét, melyet megszüntetni ugyan nem tud, de némileg még tartósíthat azoknak körében, akik nem vállalják, illetve vezetőik felelősségére hárítják lelkiismereti döntéseiket. Tehát azok körében, akik lelkileg infantilizáltak.

     A Nap már lement a jelen egyházi struktúrák egéről, de sugaraiból maradt még vissza valami. A  Nap pályáját  szükségszerűen követik sugarai. Ne akarjátok e sugarakat az egyházi struktúrák egén konzerválni. Nem rögzíthetők azok. Ma sokkal többet használ az Én ügyemnek az, aki példás családi élettel vállalja sorsomat, mint az, aki felszentelt főtisztelendőségében megfellebbezhetetlen tekintéllyel mond ítéletet elevenek és holtak felett.

     Nagyon szeretlek benneteket. Szeressétek egymást úgy, mint Én szeretlek titeket. Ezért árasztottam ki rátok Lelkemet. Belőlem, az ÉLŐ GYÖKÉRBŐL élő kövekként építse fel Lelkem általatok a régi Bábel ellenpólusát, melyben mindenki egyetlen nyelven, az Én szeretetem nyelvén ért és beszél, és ez az Én Titokzatos Testemnek nevezett isteni csoda ragyogja be az egész teremtett világot Atyám dicsőségére, és mindannyitok boldogságára.

    Aki ma országotokban papnak megy, az ezt inkább nehezíti, mint elősegíti. 4 /339.    

                                      

 

Kérdező:  2. Az előre jelzett megpróbáltatások megszüntethetők-e  /imával, böjttel, stb./? 3. Hogyan tudom kérni az égiek segítségét hatékonyan családom érdekében?

HANG:   2. Azok a katasztrófák, melyek előtt álltok, olyan imával és böjttel, mely gondolkodás-átalakítást eredményezne, csökkenthetők, sőt megszüntethetők lennének. Ez az egyik fontos szempont, amely miatt vannak a legkülönbözőbb helyeken legkülönbözőbb jelzések innen tőlünk, felétek. E sorok is többek között ennek érdekében íródtak. Ezért is szólok jelen korotokban a legkülönbözőbb korú, rangú, nemű médiumaimon keresztül hozzátok. Imádkozzatok és böjtöljetek, hogy szeretetem bennetek olyan talajt teremtsen, melyből sokszoros termés remélhető Istenetek dicsőségére, és lelketek javára.

    3. Amikor családodról van szó, olyankor rólad van szó. Családod nem más, mint a te kiteljesedésed, olyan értelemben, mint a gyümölcs a fa kiteljesedése. De azért van egy lényeges különbség a kettő között. A te családod erkölcsi tartalma nem azonos a te erkölcsi magatartásoddal. A te közvetlen hozzátartozóid közvetlenül Hozzám vannak bekötve erkölcsi vonalon, vagyis a boldogságuk vonalán. Hozzád csupán annyiban tartoznak, amennyiben ők akarják, s nem annyira, amennyire te akarod. Értük akkor tennéd az igazi jót, ha velük tennéd azt, amit magadnak is jónak tartasz. Ha velük imádkoznál, ha velük böjtölnél, ha velük beszélnél Rólam érdeketekben. De ez csak akkor lenne érték, ha nemcsak te karnád ezt, hanem ők is. Minden Velem való kapcsolat értelmét veszti akkor, ha e kapcsolatban bármilyen mások felé irányuló erőszak megjelenik. E kijelentésemben a hangsúly a mások felé szavakon van, mert az nagyon értékes, ha valaki saját magán vesz erőszakot annak érdekében, hogy Velem szorosabb kapcsolatba kerüljön.

    Gondban ne légy családodat illetően. Magadat illetően sem. Ti Hozzám tartoztok. Nem kell félnetek a rátok jövő katasztrófáktól, melyek majd azokat, akik nem Enyéim, halálos rémületbe fognak ejteni. Ti bízzatok. Külső és belső világotoknak egyaránt győztese vagyok. A külső világotoknak azért, mert a szelídek fogják birtokolni a földet. Belső világotoknak pedig azért, mert nyitva hagytátok szíveteket Felém akkor is, mikor mások különböző félelmi okok miatt elfordultak Tőlem.   5 /347

           

 

 

Kérdező: 1. Világkatasztrófa előtt vállalhat-e valaki gyermeket?

HANG: 1. Egy félreértést kell benned kitisztáznom. A földön élő szülőknek, legfeljebb az lehet a kérdésük a gyermekáldással kapcsolatban, hogy saját maguk számára mit jelent ez, de semmiképpen sem az, hogy a születendő gyermek számára mit jelent. Ez azért van így, mert nem a szülő választja a gyermekét. A szülő csupán egy gyermek születésének feltételeit teremtheti meg. Az aztán az itt élő szellemeken múlik, hogy valaki leszületik-e a földre, vagy sem, és hogy hová, kihez születik.

     Magadat kell hát mérlegre tenned, ha e témában dönteni akarsz. Általános elv, hogy a holnap majd gondoskodik magáról. Neked az a feladatod, hogy éjszaka nyugodtan tudj aludni. Akkor éred ezt el, ha döntéseid következményeit nem földi mércével méred, hanem az örökkévalóságra gondolva hozod meg. Nem kell nagy fejtörés annak átlátására, hogy csak az örökkévalóság ÖRÖK. Minden más: tiszavirág-életű, eszköz jellegű! 6 /443

 

 

Kérdező: 1. Párkapcsolatról. 2. Gyermekemért felelősséget érzek.

HANG: Az Én lelkem a KAPCSOLATOK LELKE! Bármennyire próbálom megértetni veletek azt, hogy ebben a mulandó életben mindannyitoknak közös feladata a halál előtti élet-elvesztés annak érdekében, hogy már a halál előtt megtaláljátok az életet. Hiába mondom ezt, mivel általában a ti korotokban nagyon nagy baj van a HITTEL. Nagyon rosszul hisztek! Most kicsit sarkítottan fogalmazok:

     Ti a mulandóságot örökké tartónak hiszitek, az örök életet nem létezőnek, az örömöt boldogságnak, s a boldogságról pedig, éppen a rossz irányú hit miatt, alig van megtapasztalásotok. Hiába tapasztaljátok, hogy még a legsikeresebb párkapcsolat is több nehézséggel jár, mint békével, ti mégis vállaljátok a délibáb kergetését, mert fantáziátokra jobban rá mertek  hagyatkozni, mint Rám!

     Sajnos egyénileg is, és kollektíve is össze kell roncsolódnotok, hogy felhagyjatok e délibábkergetéssel. Nem tudok segíteni rajtatok, nem tudlak megmenteni benneteket, mert ti nem akartok megmenekülni. Nem is hiszitek el, hogy veszélyben vagytok! Nem is hiszitek el, hogy pusztulás előtt áll világotok. Nem hiszitek el, hogy itt segíteni, a pohárba tiszta vizet önteni már csak egy világkatasztrófa képes. Nem hiszitek el, hogy reménytelen eset vagytok fantáziálásaitokkal, s minden olyan próbálkozásaitokkal, amelyekkel nem Engem, hanem a legkülönbözőbb narkotikumokat akarjátok biztosítani magatoknak, csak helyesen HINNI ne kelljen!

    Anyám olyan missziót teljesített az elmúlt száz év alatt közöttetek a földön, hogy ennek még a köveket is meg kellett volna lágyítania. Ti inkább a szirén-hangok irányában nyitottatok. Majd a társadalmi változás!, majd a pénz!, majd az élettárs!, majd a gyerek!, majd az isten..!. Igen, kis ível írt istenben, tehát bálványokban látjátok és bálványoktól várjátok a megoldást, s Engem, akit ti Jézusnak neveztek, s akinek nevét, hatalmát, erejét is bálványimádásra használjátok, Engem nem akartok befogadni szívetekbe. Nem vállaljátok, hogy értetek éljek, mivel tudjátok, hogy Én csak akkor tudok értetek élni, ha ti Értem akartok élni.  7 / 576

             

           

Kérdező: Miért van az, hogy az emberekből kifogyott a szeretet?

HANG: Leveledből, amelyet médiumomnak küldtél, ezt a mondatot vettem ki, hogy válaszoljak neked.

     Először is köszönöm neked, hogy van benned érzékenység. Bizony a ti korotokban annyira elgépiesedett már minden, hogy tiszta, felemelő, szent érzések már csak elvétve találhatók köreitekben. Pedig hát az érzéketlen ember szívtelen ember, a szívtelen ember pedig embertelen ember. Embertelen világotok pontosan azért van pusztulásra ítélve, mert az embert nem a mechanizmus, nem az elektromos fejlődés élteti, hanem a szíve!

     Nagyon szeretnék szépeket mondani neked, mert leveledben arról tettél tanúságot, hogy szeretsz Engem, és kész vagy áldozatokat is vállalni azért, hogy hű maradj Hozzám. Igen, szeretnék szépeket mondani, de egy olyan elpusztításra kész világban, mint a tiétek, nagyon falsul csengene minden olyan szép szó, amely ki akarná kerülni azokat a katasztrofális eseményeket, amelyek előtt áll a világotok.

    Ezért úgy akarom a szépet mondani, hogy az igaz legyen, s ne ijesztgetésnek hangozzék, hanem szerető figyelmeztetésnek, békét adó simogatásnak.

    Drága Gyermekem! Amikor fennhangon hirdettem, hogy bízzatok, mert Én legyőztem a világot (János 16;33), akkor is igazat mondtam. Igen. A körülöttem lévő világ felett arattam diadalt azáltal, hogy elmondtam és megmutattam, nem a körülmények függvénye az emberi szív békéje, hanem az Istennel való élő kapcsolat hűséges ápolása tehet bárkit és bárhol boldoggá. A világ afelett arat győzelmet, aki úgy hiszi, hogy a körülményektől függ boldogsága. Ezért a világ győzelme csupa veszteség, háborúság, tülekedés, zsarnokság, hazudozás, gyilkosság, erkölcstelenség. Tehát az önzés legkülönbözőbb megnyilvánulásai.  Aki az Én oldalamra áll, az tudja, hogy a világ feletti győztes oldalán áll akkor is, ha kivégző osztag fegyverei irányulnak reá.

     Igen. Te a győztes oldalán állsz akkor is, ha az egész világ pusztulásról, szenvedésről, katasztrófákról beszél. Az Istent szeretőknek minden a javukra válik (Róma 8;28). Te csak jól járhatsz! Minden szeretetből vállalt áldozatod olyan boldogító kincset biztosít számodra, amelyet sem rabló, sem rozsda, sem moly tönkre nem tehet, tehát örökérvényű!

     Nagyon szeretlek! Úgy, ahogy csak egy Isten tud szeretni! Teljesen szolgálatodra akarok állni (Lukács 12;37). És ezt az odaadottságomat időtlen időkig akarom nyújtani feléd. Ha csak töredékét éreztetném veled szívem irántad való szeretetéből, nem bírnád elviselni, amint egy hatalmas, égbolton átcikázó villám erejét sem lehet egy kis zseblámpa elemébe belegyömöszölni.

    Számomra nagy öröm, ha dicsőítő, hálaadó imákat mondasz!  10 /814

           

 

Kérdező: 1. Gyermekeink hogyan védhetők meg erőszak nélkül?

HANG: 1. Tegyünk különbséget Isten gyermekei és a világ fiai között. Most nem térek ki arra, hogy a ti országotokban jelenleg abszolút többséggel nyerték meg a választást az ateisták, tehát az istentelenek tábora. A szavazók nagy többsége mellett tehát felnőtt egy olyan generáció, amely nem ismer erkölcsi gátlásokat.

    Vannak tehát a világ fiai és ezeknek gyermekei és vannak az Istennek adottak szűk tábora és ezek gyermekei. Természetesen van bizonyos átfedés, vagyis lehetséges, hogy a világ fiainak gyermekei között is van Isten gyermeke, és Istennek adottak gyermekei között is vannak világ fiai. De általában nem ez a jellemző.

      A súlyos problémát jelenleg az okozza, hogy a világ fiai részben azért, hogy legalább külsőleg szalon-képesek legyenek, részben azért, hogy időnként saját létérdekükben ez alkalmazható legyen, figyelembe veszik Isten gyermekeinek erőszakmentességre felszólító szavait, és így még nagyobb kaput nyitnak az erőszak-hullámnak azzal, hogy nem büntetik saját fiaikat, nem alkalmaznak velük szemben erőszakot.

Erre a tűzre öntik az olajat azok az Isten gyermekei, akik fennen hangoztatják a világ fiai felé is azt, hogy ne alkalmazzanak erőszakot. Ezzel a besegítéssel aztán nagyon megnehezítik saját sorsukat is, mert azok a világ fiai, akik akár tudatosan, akár tudatlanságból, tehát jóhiszeműen kerülnek erőszakot erőszakra halmozó  bandákba, éppen Isten gyermekeitől kapnak olyan támogatást, mely szerint nem kell vállalniuk erőszakos cselekedeteik fájdalmas következményeit, és csak csekély ejnye-bejnyével rendre megúszhatják brutális magatartásuk következményeit.

   Nem helyes tehát az, ha Isten gyermekei a világ fiait nem megtérésre, hanem arra szólítják fel, hogy megtérés helyett az erőszakmentességet fogadják el. Azért nem helyes ez, mert megtérés nélkül az erőszakmentességet nem lehet állapotszerűen helyeselni. Tehát csak olyankor fogják a világ fiai helyeselni ezt, amikor pillanatnyi érdekük ezt igényli. Tehát olyankor, amikor az ő erőszakos cselekedeteikre válaszolókban kell az erőszakot tompítani.

Csak az volna jó megoldásnak mondható, ha az Isten gyermekei saját körükön belül, és nem a világ fiainak akarnák megtiltani az erőszak alkalmazását! De ettől annyira távol vagytok, hogy még a legfőbb vezetőitek is fennen hirdetik az úgynevezett önvédelmet!

Ez azt jelenti, hogy a pápáktól a legkisebb vallási hivatalnokig alig találsz Általam megkívánt megtért embert. Alig találsz olyan embert, aki tudatosan vállalná az állapotszerű vértanúságot, amely pedig a lényegéhez tartozik e szavaimnak: "Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást" (János 13;34)!

    Mit gondolsz, miért nincs egység a megkereszteltek között? Azért, mert egyik helyen sem hajlandó egy hatalmon lévő hangadó sem lemondani a bársonyszékéről! Egyik sem vállalja az állapotszerű vértanúságot még elvben sem, nemhogy a gyakorlatban! A pápa-mo­biltól a templomok riasztó berendezéseiig minden ezt igazolja!

    Ha te most megdöbbenve azt kérdezed Tőlem, hogy hát Én ezeket nem helyeslem? Hát persze, hogy nem helyeslem! Csak elszenvedem, eltűröm! Az a világkatasztrófa, amely előtt álltok, el fogja söpörni ezt a szégyenteljes állapotot, és az Én ÚJ PARANCSOM fel fog ragyogni újra az Általam megálmodott ragyogásban!

Kedves Barátom! Azt a piszkos munkát, amit az istentelenek végeznek, nem nektek, hanem nekik kell eltakarítaniuk a saját módszereikkel, és ti ne akarjátok rájuk tukmálni az Én módszeremet, tehát az erőszakmentességet, mert ez megtérésük nélkül sokkal többet árt, mint használ!

Ti legyetek okosak, óvatosak, amint meghagytam nektek. Ne akarjátok óvni az erőszaktól a meg nem térteket! Ez kizárólag csak a ti privilégiumotok, a megtértek privilégiuma! 20 /1928

 

           

Kérdező: 1. Miattam történtek katasztrófák?

HANG: 1. Kétségtelen, hogy minden mindennel összefügg, s így bárki is tesz valami erkölcsi rosszat, az negatív hatással van a világra. De az is kétségtelen, hogy a világon senkinek a gonoszsága, még ha az egész sátáni világ összefogna is, senkinek nem képes másokban a lényeget, tehát azt az erkölcsi területet, amelyen eldől boldogságotok, boldogtalanságotok, érinteni! Nem! Az Istent szeretőknek minden a javukra válik, az Istent nem szeretőkkel pedig az Isten sem tud mit kezdeni! Gyakran éppen attól, olyankor nyílik ki sok jó szándékú, de megtévedt embernek a szeme, amikor valami katasztrófa történik. Teljesen mindegy, hogy ki, mi volt ennek elindítója!

    Ne legyen hát legkisebb gondod sem amiatt, hogy mivel te is tagja vagy e világnak, hát a te magatartásod is belejátszik mindenben, ami nem érintheti a lényeget.

    Tehát mindenki elmondhatja önmagáról, hogy oka minden fizikális rossznak is, ha erkölcsi rosszat tesz, vagyis rosszabb, szenvedéssel telibb lesz általa a világ, és azt is, hogy a szeretetben megnyilvánuló tettei által, a fizikális világra is nagyobb pozitív hatással van, mint ezek nélkül lenne. Tehát elviselhetőbb, szebb lesz általa a világ!  33 /3482

 

 

Kérdező: 1. Törekszem átalakítani gondolkodásomat!

HANG: 1. Nagyon örülök törekvésednek! Hidd el, hogy a helyes gondolkodás-átalakítás a megoldás mindenre! Minden baj, katasztrófa, amit emberek indítottak el világotokban, a helytelen gondolkodás-átalakítás következménye volt, van és lesz. Csak Általam, Velem és Bennem alakíthatjátok át helyesen gondolkodásotokat, s ez csak tanulás, tehát gondolkodás által lehetséges.  34 /3578

 

 

Kérdező: LEHET TÚLZÁSBA VINNI AZ IMÁDSÁGOT?

            1. Lehet kóros az, ha sokat imádkozom?

HANG: 1. Részedről semmiképpen sem kóros a sok imádkozás. Csak azok részéről mondható a sok ima helytelennek, akik imádságaik szaporítása által akarnak 'kibújni' a napi teendők felvállalása alól. Nálad nem így van!

      Kétségtelen, hogy azt, amire képes vagy, meg kell tenned. De hidd el, hogy imáid által az Én, a te Jézusod szeretete, akár még katasztrófákat is képes megszüntetni, leállítani!

    Égi édesanyátok, Mária, nem hiába kéri, hogy minél állhatatosabban és minél áhítatosabban imádkozzatok!  34 /3580

 

 

 

Kérdező: VALÓBAN AZ UTOLSÓ IDŐKET ÉLJÜK A FÖLDÖN?

            Uram! Annyira benne van a levegőben az, hogy az utolsó időket éljük. Szólj erről valamit.

HANG: Azt mindenképpen tudnod kell, hogy Én, Jézus, soha nem kerülhetek ellentétbe önmagammal. Tehát azt, amit kétezer évvel ezelőtt mondtam, ma sem cáfolhatom meg. Ez azt jelenti, hogy Velem, Jézussal, valóban betelt az idő, elkezdődött a világvége. De ugyanakkor dátumot nem mondhattam sem akkor, sem most. Miért? Elmondom:

     Az idő valóban betelt Velem. Isten, a maga részéről mindent megtett azért, hogy azok a szellemi lények, akik boldogságra vannak teremetve, ennek forrását találják meg önmagukban Általa! Aki ezt elfogadja, az megérti azt, hogy számára az, amit ti halálnak neveztek, valójában nincs is, illetve, csak annyiban van, hogy az nyereség! A világvég emlegetése tehát immár kétezer éve, állandóan időszerű. Ez nem tréfás szójáték, hanem szent valóság! Azt idő betelt!

     A megsérült emberi természet számára nem orvosság, hanem méreg volna az, ha pontos időpontot mondanék nektek. Most rámutatok arra, hogy ez miért van így.

    Már az őskeresztényeknek is fel kellett hívnom figyelmüket arra, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Igen, mert úgy gondolták, hogy kár törni magukat, ha már napjaik úgyis meg vannak számlálva.

     De az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Jeruzsálem pusztulása előtt a keresztények még időben elhagyták a várost, mert bizonyos jelekből felismerték, mi vár azokra, akik a városban maradnak.

     Még a fatimai gyerekek között is volt olyan, aki elhanyagolta az iskolába járást, s inkább a templomban imádkozva, megvárta a tanítás végét, s úgy ment haza, mint aki az iskolából jött, miután megtudták, hogy melyikük fog hamarosan meghalni. Egyszerűen értelmetlennek tartotta, hogy olyasmit tegyen, aminek hasznát úgysem veheti már itt a földön. Az nem jutott eszébe, hogy bármilyen hamar is vége lesz földi életének, addig is példát kellene adni társainak mind az iskolába járásról, mind az ottani viselkedésről.

     Az utolsó idők emlegetése tehát jó, de nem arra, hogy ijesztgessenek vele benneteket, sem arra, hogy napi teendőitek becsületes elvégzését akadályozza.

     Meg kell még említenem, hogy napjaitokban van egy olyan felekezet, amely éppen a világvég emlegetésére koncentrálva annyira istentelen és embertelen módon kötözi meg, használja fel a hiszékeny emberek és a különböző felekezetek gyarlóságát, hogy arra nincs is példa az emberiség eddigi történetében.

     A mai nap tele van rádió, sajtó azzal a tragikus eseménnyel, amely egy autóbusz szakadékba zuhanása következtében történt. Sok halott, sok súlyos sebesült! Mit gondolsz? Ha valaki előre megmondta volna nekik, hogy mi fog történni, mi lett volna a következménye? Gondolod, hogy növekedtek volna ennek az ismeretnek birtokában a szeretetben? Mondom neked, nem!

    A megmeneküléseteket ne attól várjátok, hogy mit tudhattok meg a jövőről. Még attól sem, ha tragédia ér benneteket. A bajokban gyakran hallható 'jajistenemezés', a bajok elmúltával úgy elmúlik, mint a gyökértelen növény, miután elkezd rá sütni a Nap.

   Igaz, hogy felhívtam figyelmeteket arra, szeretnélek felkészíteni benneteket még ebben az évezredben egy tisztultabb világ befogadására, és igaz az is, hogy ennek eléréséhez komoly rostán kell átvergődnötök, amely rostát kegyetlen kegyelemnek is szoktátok nevezni, de mindaddig, amíg nem fogadjátok be az égi békét szívetekbe, maga az Isten sem képes boldogítóan gondviselő Isten lenni számotokra!

     Azok, akik arról beszélnek, hogy hamarosan tragikus események fogják megrázni a világot, ha nem jön be jóslatuk, akkor ezért nem hálát szoktak adni, hanem még bosszankodnak is emiatt. Nem annak örülnek tehát, hogy nem történt tragédia, hanem amiatt bánkódnak, hogy nem jött be jóslatuk. Mindezek után sem szoktak bűnbánatot tartani, sem azt, hogy bevallanák, átrázta őket az ősellenség, hanem a legképtelenebb magyarázatokkal, - pl. lelkileg megtörtént, csak fizikálisan nem - próbálják magyarázni bizonyítványukat, s ezzel egyértelműen elárulják, hogy őket nem a szeretet vezérli, hanem valami rejtett, eddig elnyomott, ezért általuk is helytelennek gondolt vágy.

      Az utolsó időket élitek, s váratlanul fog eljönni a rostálás pillanata. Legyetek készek, mert amikor nem is gondoljátok, akkor fog megtörténni mindez. Az a katasztrófa minden fényt el fog oltani. Kivéve annak a szeretetnek a fényét, amelyről ezt mondottam: 'Tüzet jöttem hozni a földre, s mi mást akarnék, minthogy fellobbanjon (Lukács 12;49)! Legyetek ébren! Szavaim ne a félelmet, hanem a buzgóságot erősítsék bennetek! A szeretet kioltja a félelmet, és mozgásba hozza bennetek az Én, a ti Jézusotoknak boldogító irgalmasságát! 35 /3635

 

 

Kérdező:  Advent – karácsony. Advent: Eljövetele

HANG:     Azért, hogy Velem, Jézussal élő, eleven találkozás történjék, először évezredekig kellett várnia az emberiségnek. A második találkozásra legfeljebb már csak évtizedekig kell várnia külön-külön minden embernek. A harmadik találkozás úgy fog történni, ahogy Én földi elítéltetésem előtt ígértem. Vagyis teljes hatalommal és dicsőséggel jelenek meg egy nagy világkatasztrófa közepette

     "Mindjárt e gyötrelmes napok után a Nap elhomályosul, a Hold nem világít, a csillagok lehullanak az égről, és az egek erői megrendülnek. Akkor feltűnik az égen az Emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az Emberfia eljön az ég felhőin, nagyhatalommal és dicsőséggel (Máté 24; 29-30)."

     Most első eljövetelemre emlékezik a világ, a másodikra készültök, és a harmadikat szeretném, ha félelem nélkül tudnátok várni.37 /4012

    

 

Kérdező: 3. János apokalipszise kozmikus katasztrófára utal?

HANG: 3. János látomása mindenkor az egyének életsorsára és az emberiség földi életének végső sorsára utal. E kettőt szinte lehetetlen különválasztani!  41 /4399

           

 

Természeti katasztrófák.  Szélvészek, Földrengések, Tűz-vészek és Árvizek.              

 

(Bucholcz Ferenc médiumon keresztül válaszol Jézus.)

Kérdező: Isten A VILÁG URA?

Jézusom, ki csinálja a természeti katasztrófákat ? Isten, vagy valaki más?

HANG:  Nem az Isten csinálja a szélvészeket, földrengéseket, tűz-vészeket és árvizeket. Mielőtt állításomat érvekkel is alátámasztanám, szeretném alaposan kitisztázni előtted, hogy mit tartok Én, Jézus katasztrófának.

     I. Én, Jézus, azért jöttem a földre, hogy megmentsem azt, aki elveszettnek tudja magát. Az élet szava vagyok e világ számára. Azt minden gondolkodó ember észre vette már a földön, hogy nincs a mennyországban. De a segítségemmel minden gondolkodó ember észreveheti magában a mennyországot már a földön.

    Az embereknek nem azoktól a körülményektől kellene félniük, amelyek biológiai életüket veszélyeztetik, hanem elrontott önmaguktól. Attól, hogy nem arra használják fel földi életüket, amire kapták.

    Aki külső körülmények változásától teszi függővé a boldogságát, az lelkében kárt fog vallani, mert olyasminek a birtoklására törekszik, amit

-  mások elvehetnek tőle,

-  elveszíthet,

-  a földön más számára itt kell hagynia /öröklés jogán/, vagy

-  moly megrágja és rozsda megemészti, mert múlandó, mint az anyagból készült ég és föld.

    De aki megtanul úgy gondolkodni, mint Én, Jézus is tettem, azt semmilyen külső körülményváltozás nem fog elkeseríteni, mert rálát arra, hogy olyan jót birtokol önmagában, amit

-  mások nem vehetnek el tőle,

-  véletlenül nem hagyhatja el, mert

-  mindig nála és vele levő,

-  el nem avuló érték. Az elvesztés félelme nélkül csak egy jó birtokolható a földön: az Isten gondolkodásmódja, a szeretet. Ez a mennyország állapota a jót akaró emberben. Békét ad, derűt, erőt, a halál fölötti győzelem tudatát.

    A legnagyobb katasztrófa, ami egy embert a földön érhet az, ha lelke kárba veszik! (Máté 16;26)  Nem a kívülről jövő katasztrófáktól kell tehát félnetek, hanem a belülről fakadó, helytelen gondolkodásból eredő hitetlenségtől. Mert '...aki hisz...megmenekül, De azt, aki nem hisz, el fogják kárhoztatni,...! ' (Márk 16;16)

     Azok számára, akik önmagukat a testükkel azonosítják létezik

a.) egyéni katasztrófa,

b.) a kisebb-nagyobb ember csoportokat érintő katasztrófa,

c.) a föld lakóinak egészét fenyegető világkatasztrófa.

     Minél több embert érintő katasztrófáról hall valaki, annál jobban rákényszerül arra, hogy szembesüljön azzal a tudattal, hogy egyszer neki is itt kell hagynia a földi életet. Ezért igazán csak az nevezhető bátornak, aki szembe mer nézni önmagával és nem csak felteszi magának az élet nagy kérdéseit, hanem értelmet megnyugtató választ is igyekszik keresni arra, hogy

-  miért született e világra,

-  mi lesz vele a 'halál' után és

-  a születés-halál adta keretek között hogyan érdemes élnie ?

    Az Isten szemében csak egyéni katasztrófa létezik. Mindegy, hogy a körülményváltozások látszatra egy, több, vagy sok ember halálát okozzák. A hajatok szálait is számon tartó Isten minden ember életét egyénileg kíséri figyelemmel. Hiszen egy veréb sem eshet le Atyám tudta nélkül a földre, és az ember a verébnél sokkal drágább az Isten számára. Ezért olyan helyzetet, ami nem ad lehetőséget a szellem fejlődésére, Isten nem enged meg számotokra. Mert nem a múlandó test a lényeg, hanem a testet megelevenítő szellem. 

    Az ember boldogsága szempontjából csak az számít, hogy a test anyagburkából kibújva Istent szerető szellem lássa meg a mennyország világosságát. Bizony, bizony, másképpen gondolkodik az Isten és másképpen az istent, - tehát önmagát sem ismerő - ember.

    1. Miután a halálommal végződő, sokak által egyéninek hitt katasztrófámat átéltem, ezt mondtam: ' Hát nem ezeket kellett szenvednie a Krisztusnak és azután bemennie dicsőségébe? ' (Lukács 24;26) Halálom tehát, mert Atyám akaratának megtételére törekedtem nekem a javamra vált. Csak a tudatlan ember sajnálkozik egy Istent szerető ember halála miatt.

   Mikor halálom előtt elbúcsúztam tanítványaimtól többek között ezeket mondtam nekik:  ' Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy Atyámhoz megyek, mert az atya nagyobb nálamnál. '/János 14,28./ Ezzel azt fejeztem ki, hogy olyan helyre megyek, ahol Atyám minden képzeletet felülmúló módon fog majd szolgálni Engem, aki megvallottam Őt az emberek előtt.  Atyám pedig csak azért nevezhető nálam nagyobbnak, mert Ő az, aki legteljesebb módon szolgál mindenkit. Persze, ezt csak az tudja megtapasztalni, aki vállalja, hogy a szeretet körén belül él.

    2. Mikor Siloámnál egy összedőlt torony több megtéretlen embert ölt meg, akkor sem a testük elmúlásának tényét hangsúlyoztam, hanem a lelkük kárát. (Lukács 13;4-5)

    3. Az egész földetekre kiható gyors változást pedig szintén csak a hitetlenek fogják katasztrófaként megélni. (Máté 24;30) Azok viszont, akik hisznek bennem és kitartanak a szeretet mellett, azok tudni fogják, hogy a külső nehézségek múló percei a megváltást hozzák közel számukra. (Lukács 21;28) 

    Nem veszteség a halál a megtérés után, de katasztrófa a szellem számára, ha elmulasztotta ezt földi élete során, és nem hajlandó erre a színről-színre látás világában sem. Az emberek úgy gondolják, hogy az életet a testi funkciók működése, a halált pedig ezek hiánya jelöli. Én, Jézus, Atyámmal együtt tudjuk, hogy aki Bennem hisz, az már átment a halálból az életbe. Mert az Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké. Akik azáltal élnek, hogy hisznek Benne. (Márk 12;27)  Ezért ne a test elmúlásától féljetek, hanem a gondolkodás-átalakítás elmulasztásától.

    Én, Jézus, mindig annak a szellemnek az állapotára teszem a hang-súlyt, amely a testet megeleveníti (János 6;63) A tudatlan emberek pedig a szellemük által megelevenített testre.

    Az anyagi test és az azt megelevenítő szellem között van egy óriási különbség. Az anyagi test múlékony dolog. A szellem nem. Az anyagi testet külső erő el tudja pusztítani, a szellemet nem. Azt csak mindenki önmaga ronthatja el, teheti szentségtelenné. (Márk 7;15-23)

    II. A biológiai életeteket fenyegető körülményváltozásokat - katasztrófákat - olyan szellemi lények idézik elő, akik az emberek gonosz indulatainak energiáit használják fel arra, hogy ártó szándékukat megvalósítsák. Az embereknek tudomásul kellene venniük, hogy a belőlük kisugárzó gyűlölet nem csak az ő lelküket mérgezi és teszi szívbéke megélésére alkalmatlanná, hanem gyűlöletük energiája táplálékul szolgál az őket körül vevő és átjáró rossz akaratú szellemi lények számára is. Éppen ezért, ahol ezek a lények emberek közötti gyűlöletet, ellenségeskedést tapasztalnak, rögtön ott teremnek és igyekeznek azt még jobban felszítani.

   A szeretet, a jó akarat kisugárzása viszont legyengíti, menekülésre készteti az ártó szándékú szellemi lényeket. Ezt tudják ők is, ezért azon munkálkodnak, hogy jó akaratú törekvéseitekben elbizonytalanítsanak benneteket.

    A rossz irány felerősítése, a jó irány elködösítése: ez az, amit el akarnak érni a testben élő emberekkel kapcsolatban.

    A Sátán az Isten majma. Első akar lenni, de nem mások szolgálata által, hanem a másokon való uralkodás, elnyomás által. Még a legszentebb célokat is képes megszentségtele­níteni.  Megmondtam nektek: a Sátán embergyilkos kezdettől fogva és éppen ezért Bennem semmije sincs. (János 14;30)

    Azt, hogy a természeti katasztrófáknak nevezett erőhatásoknak szellemi háttere van, és azt, hogy ezeket az erőhatásokat nem az Isten okozza, mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy úgy csendesítettem le a háborgó tavat és a szélvihart, mint aki értelemmel rendelkező szellemi lényhez szólt (Márk 4;39). Úgy, ahogy tettem ezt az embereket megszállva tartó rossz szándékú szellemi lények esetében is.

    Ti is sokat tehettek azért, hogy a gonosznak ne legyen ereje bennetek és körülöttetek. Ahogy az emberi gyűlölet energiája erősíti a rossz szándékú szellemi lényeket, úgy az ima, a jó gondolat, gyengíti őket.

    Mikor elfogatásom előtt a Gecsemáné kertben arra kértem három tanítványomat, hogy imádkozzanak Velem, akkor az imának éppen ezt, a gonosz szellemi erőket gyengítő hatását akartam használni. Sajnos a tanítványaim akkor nem imádkoztak Velem. Ezért is mondhattam nekik: ' Szunnyadjatok most már és nyugodjatok ! Nincs a gonosz előtt akadály. ' (Márk 14;41) De azért az a tény, hogy Én, Jézus, imádkoztam elfogatásom előtt, nem maradt teljesen hatás nélkül (János 18;6) ! Ugyanis elfogóim, akiket Júdás hozzám vezetett, először hátrahőköltek és a földre estek, mikor megtaláltak Engem.

    Tudnod kell, hogy második eljövetelemet megelőzően nagy nehézségeket fognak átélni a föld lakói. De sem ezekhez a nehézségekhez, sem ennek az időnek jeleket és csodákat tevő hamis krisztusaihoz (Márk 13;22) az Istennek nincs köze. Mint ahogy nem volt a te Jézusod földi meggyilkolásához sem. Csak ahhoz lesz az Istennek köze, hogy ez az utolsó, embert leleplező időszak megrövidüljön (Márk 13;20).

    Lásd be! Az Isten nem meghasonlott szellemi lény, aki az egyik kezével rombol, a másikkal pedig épít. Mert amelyik királyság meghasonlik önmagával, az elpusztul! (Lukács 11;17) 

    Már Illés próféta is megtapasztalta, hogy az Isten nincs benne romboló szándékkal sem a szélviharban, sem a földrengésben, sem a tűzvészben (I. Királyok 19;11-12). De benne van építő, buzdító és vigasztaló módon abban a halk és szelíd hangban, amely ma is szól minden emberhez a lelkiismeret hangján keresztül.

    Felvetődhet benned jogosan az a kérdés is, hogy az özönvizet, - melyet csak Noé és a bárkájában levők éltek túl - az Isten csinálta-e? Elöljáróban tudnod kell, hogy a Biblia ószövetségi részében leírt, Istennek tulajdonított szavak csak részben tükrözik az Isten gondolkodásmódját. Ugyanis azok, akik hallották és emberi szájhagyomány útján tovább adták, leírták e sugallatokat, nagy mértékben belevitték ezekbe az írásokba a saját gondolataikat is. Isten megengedte ezt számukra, mert Ő nem csak a földet nem alakítja erőszakos eszközökkel, de az emberek gondolkodását sem.

    Elég, ha az özönvizet megelőző időről tudod, hogy akkor, az emberek között többen olyan képességekkel és erőkkel rendelkeztek, melyeknek létében az emberek többsége ma már nem hisz. De mivel Isten nem személyválogató, ezért ezek az erők elvben ma is mindenkinek a rendelkezésére állnak. (Márk 11;23)

   Tudnod kell, hogy a föld akkori lakói erejüket, lehetőségeiket nagyon rosszul használták fel. (I. Mózes 6;5)  Sőt, ha ezekhez hozzá veszed azt tényt, hogy a föld lakói tudatosan kerestek   kapcsolatot az ártó szándékú szellemi lényekkel is, akkor beláthatod, hogy a Szeretet Istenének nincs olyan értelemben köze a pusztító özönvízhez, mint azt eddig gondoltad.

    Az Isten csak általam, Jézus által tudta legyőzni e világot úgy, hogy vállaltam a nem ártás, a megbocsátás és a segítés Útját. S azáltal győzhetsz a mulandó világ fölött te is, ha erőmet elfogadva vállalod, hogy követsz Engem az Úton !   32 /3376