Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


144000 kiválasztott, Armageddon.

 

Kérdező: A Jelenések könyvében található kijelentéseknek a tartalmáról...

HANG: Szó sincs arról, hogy a valóságban van vagy lesz 144000 kiválasztott! Csupán arról van szó, hogy a Jelenések könyve nagyon alkalmas arra, hogy - bizonyos speciális hitek a ködös misztikában halászva, statisztikailag is bizonyíthatóan nagy eredményekkel hitegetve - megtévesszék a hiszékenyeket, akik könnyen lemondanak arról az alapalázatról, amely nélkül üdvösség, tehát újjászületés nem létezhet. (Alapalázat = Mindenkor nyitottság a JOBB irányában).

     Ebben a világban lesz ugyan világvége, de Isten mindenkor teremtő Isten marad. Ő a szellemi lények teremtését soha nem fogja abbahagyni. Istenben soha nem volt, soha nem is lesz változás!

    A Jelenések könyvének, mint szimbolikus képhalmaznak magyarázata csak azoknak és akkor ad építő jellegű felismeréseket, amikor az egyes lelkek fejlődésére ezt a Szentlélek lehetővé teszi. Semmiképpen sem kiindulópont tehát a Jelenések könyve. A kiindulópont mindenkor a négy evangéliumom! Nem véletlen tehát, hogy e könyv az Újszövetségi Szentírás utolsó könyve.

    Az armageddoni háború a Meggidó völgyben szintén csak a speciális hit képviselőit izgatja, akik a hiszékeny emberek között e háború rémisztgetésével anyagi és evilági hatalmuk megerősítésén fáradoznak.

     Én, Jézus semmiféle speciális hit hirdetője nem voltam! Én azt az univerzális hitet hirdettem, képviseltem, éltem elétek, amely szerint mindenkinek joga van embernek hinni önmagát, és joggal elvárhatja mindenkitől, hogy őt embernek nézzék mások. Ugyanakkor mindenkinek kötelessége a másik embert is embernek nézni, függetlenül attól, hogy milyen a bőre színe, milyen nemhez, valláshoz, nemzethez, korhoz tartozik. Sőt függetlenül attól is, hogy beteg vagy egészséges, szenvedélybeteg, drogos, vagy szabad minden szenvedélytől.

 Részemről csak ebben a HITBEN élők remélhetik azt az újjászületést, amely minden külső körülményt javukra fordít, és amely képes az üdvösséget biztosítani. Én vagyok az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET! ÉN, és nem a Jelenések könyve!  39 /4180

 

 

Kérdező: 2. Melyik városban fogok tartózkodni Armageddonkor?

HANG: 2. Armageddonnal kapcsolatban te a világvégének eseményeit képzeled el. E téren a képzeleted játszik veled. A Jelenések könyvében erről írt rész jelképes beszédét ne vedd szó szerint!   42 /4585

 

 

***************************************************************************

Elragadtatás

Kérdező: 2. Mit jelent gyakorlatban az elragadtatás, melyről az Írás beszél?

HANG: 2. Most mondok pár szót az elragadtatásról. Angyalaim nagy munkát fognak végezni azokban a napokban a Terra bolygón. Nem ijesztgetésről van itt szó, hanem radikális megoldásról. Arról van szó, hogy nem az egymáshoz tartozáson múlik egy ember örök sorsa, hanem azon, hogy Hozzám tartozik, vagy sem. Mert akik egy ágyban fekszenek, akik egy malomban együtt őrölnek, akik egy szántóföldön együtt dolgoznak, azok látszatra egymáshoz tartozónak tűnhetnek. De a valóság fog lepleződni azokban a napokban még ott is, ahol az utolsó pillanatig sikerült azt eltakarni.

     Itt föl kell hívnom figyelmeteket arra, hogy a végkifejlet ugyan gyorsan fog történni, de az oda vezető út, az nagyon előkészített lesz. Már most, a ti életetekben is lehet észlelni, hogy mennyire kettéválik a jó és a rossz. Mivel most már nagyobb a fény, ezért jobban látszik mindkettő. De még lehet színészkedni. De nem sokáig, és főleg nem állandóan. Ne halasszátok az időt. Itt és most mondjatok Nekem IGENT.

     Bárhogyan magyarázzátok a végkifejletet, az kikerülhetetlen, és úgy lesz, ahogyan mondtam. De olyan nem lesz, hogy csak úgy eltűnnek emberek, s azok, akik itt maradnak, azok azt sem tudják majd, hogy hová lettek. Nem. Ilyen nem lesz. Akiket itt hagytak, azok tudni fogják, hogy betelt a mérték. Tudni fogják, hogy lejárt számukra az érdemszerzés ideje. Tudni fogják, hogy életüket nem arra használták, amire kapták. Az a külső sötétség pedig, ami reájuk vár, az szintén kegyelem lesz számukra. De boldogok azok, akik nem fognak rászorulni erre a kegyelemre, mert nincs annál nagyobb szenvedés, mint mikor a lélek szenved, és pedig tudatosan, önként, igazságosan. Azért teszi ezt, mert számára még ez a legjobb, de ez a legjobb olyan, mint mikor valakinek az a legjobb, ha - bár érzéstelenítés nem áll rendelkezésre, - ki kell húzni a fogát. De ezt a foghúzást számítsd évezredekig tartó állapotnak.

     Nem beszéltem ezekről, mert úgyis csak tapasztalat által érthető meg a Hozzám költözés boldogsága éppúgy, mint a Tőlem eltávolodottság állapotának tudomásul vétele.

    Olyan elragadtatás nem lesz tehát, amilyet különböző szektákban tevékenykedő gyermekeim írnak különböző könyvekben az ezeréves uralomról és az elragadtatásról. Ne akarjátok semmivel se behelyettesíteni, se kiegészíteni az evangéliumaimban elmondott gondolataimat.

     Amit most leírattam médiumommal, az akkor is igaz, ha ennek következtében e médium nem lesz népszerű. Akkor is igaz, ha a katolikus egyházam évezredes tanítására lehet ebben ráismerni. Akkor is igaz, ha senki sem hiszi el. Majd meglátjátok! Jusson eszetekbe! Előre megmondtam nektek. Radikális megoldás fogja jellemezni a végkifejletet. Mindenki előtt megvilágosodik e mondásom realitása:" Senki sem szolgálhat két úrnak!” De az oda vezető út úgy jön el, mint a tolvaj. Szinte észrevétlenül. De akiknek van szemük a látásra, azok az idők jeleiből fel fogják ismerni közeledését. Bizony, már itt van az ajtóban!  5 /402

 

 

Kérdező: Lesz valamikor tömeges elragadtatás a földről úgy, amint a Hit-gyülekezet tartja magáról?

HANG: Mondottam, hogy lesz olyan, amikor ha ketten lesznek a mezőn, az egyiket felveszik, a másikat otthagyják, ketten őrölnek a malomban, az egyiket felveszik, a másikat otthagyják (Máté 24; 40-41). De soha nem mondtam olyat, hogy lesz majd egy gyülekezet, amely cakli-pakli, szőröstül-bőröstül felvétetik a mennybe. Nem! Ilyen nem lesz! Ezt a Hit-gyülekezet sem tarthatja így magáról!

     Kedves Barátom! Nincs és nem is lesz soha olyan társaság, amely, mint társaság, hiteles bizonyítványt kaphatna Tőlem arra vonatkozóan, hogy véglegesítve van a mennyország elnyerésére.

    Lényegében nem azon fordulnak a dolgok, hogy ki hová tartozik, hanem azon, hogy kiben mekkora az Isten és emberek iránti szeretet.

     Persze, nem mindegy, hogy amikor döntési lehetőséged van, akkor melyik társaság mellett döntesz. Természetes, hogy el kell hagynod azt a társaságot, ahol nem hallgatnak meg, ahol nem vesznek komolyan, ahol nem adnak lehetőséget arra, hogy tedd az Általam megkívánt jót. De olyan gyülekezetről ne álmodj, amelynek tagjai mind Hozzám tartoznak.

    Az is természetes, hogy csalhatatlanul nem tudjátok megítélni senkinek alanyi felelősségét. Még akkor sem, ha meg lehet állapítani, hogy kiben mi lakik. Az, hogy miért lakik valakiben az a jó, vagy az a rossz, ami benne van, erre ti hiteles választ soha nem fogtok tudni adni. Ezért óvtalak benneteket attól, hogy bárkit is megítéljetek. Ti csak hozzávetőlegesen tudtok bizonyos eseményekről erkölcsi ítéletet alkotni, de ennek az ítéletnek nem lehet döntő ismérve az, hogy milyen közösséghez tartozik valaki.

    Volt olyan idő, amikor az egyik felekezet azt tartotta magáról, hogy ő az egyedüli üdvözítő felekezet. E gondolat visszatérő kísértés a történelembe ágyazott szervezetek életében, de ezt a gondolatot nem szabad komolyan venni. A józan ész fejlődése biztosítja az ilyen gondolat lecsengését.  10 /791

 

 

Kérdező: 2. A gyülekezetek elragadtatása bármikor megtörténhet?

HANG: 2. Neked az használ legjobban, ha komolyan készülsz a halálod órájára. Igazán az a boldog ember, aki arra törekszik, hogy halála órája legyen élete legboldogabb órája. Csak az áll a Győztes oldalán, aki erre törekszik. Akarj hát a Győztes oldalán állni!  28 /2894

 

 

***************************************************************************

Föld megmentése érdekében

 

Kérdező: Egyik éjjel szimbólumok jelentek meg a kezemen, melyeket nem tudok megfejteni.

HANG:  A szimbólumokkal kapcsolatban most meg kell elégedned annyival, hogy pár éve elkezdték angyalaim megjelölni azokat, akikkel együtt tudnak majd dolgozni a közeljövőben a Föld megmentése érdekében. E jelek megfejtésének majd akkor lesz komoly jelentősége. Most legyen elég számodra az, hogy te is ezek között a megjelöltek között vagy.  8 /595

 

 

Kérdező: A tiszta energiáról

HANG: A TISZTA ENERGIA globális mértékben megvalósítható, de az más kérdés, hogy ezt te fogod-e megtenni. Vannak olyan bolygók, ahol ezt már régen megvalósították. Ezeknek segítségére számítani lehet, de jelenleg a földi élet gátlástalan erkölcs­telensége nem teszi lehetővé ennek létrejöttét. Sajnos, ami nem elret­tentő az energia-mezőben, az nem talál szponzorokat köreitekben. Ez van.

     Vannak már megjelölt személyek, akik alkalmasak lesznek arra, hogy küldötteimmel együtt dolgozva megújítsák a föld színét. De küldötteim még nem jelenhetnek meg látványosan közöttetek, mert nincs meg hozzá a megfelelő erkölcsi légkör.

    Most nem mondhatok mást, csak azt, hogy sok kín-keserv után, hamarosan megtisztul a földi élet, és hosszú időre meghatározó lesz az, amivel te most foglalkozol. 8 /596.

 

 

Kérdező:  Az ufókról szeretnék hallani.

HANG: Beszéltem már arról, hogy az ufók helyett jobb angyalokat mondani, tehát küldötteket. Tudom, hogy ez sem precíz megnevezés, mert nemcsak olyanok mennek hozzá­tok, akik ebből a lényegesen más dimenzióból indulnak el, hanem olyanok is, akik már régen anyagba ágyazott szellemek, mint ti, csak fejlettebb intelligenciával rendelkeznek, s így képesek anyagi részüket úgy átlényegíteni, hogy aztán szándékuknak megfele­lően bárhol újra materializált módon kapcsolatba kerülhetnek veletek. Ennek világo­sabb megértésére akkor fogtok jutni, amikor már angyalaim segítsé­gével, és a ti szeretetetek révén átalakulhat a Föld új Földdé.

     Bárhogy is van, annyi bizonyos, hogy a Föld nem megsemmisü­lésre, hanem megújulásra teremtetett, s meg is fog újulni. Angyalaim már most dolgoznak ezen, s már válogatják azokat, akikkel, mint munkatársakkal tudnak majd dolgozni akkor, amikor már a földi ember belefáradt abba, hogy legfőbb ténykedése a gonoszság legyen.        

     Meg kell mondanom, hogy ez az idő már nincs messze! Nem múlik el ez a nemzedék, és meg fogjátok látni angyalaimat, amint veletek és értetek dolgoznak majd, hogy amit a gonoszság tönkretett, az, mint tavasszal a megújult természet, abban a szépségben és jóságban mutatkozzék meg újra, ami az Én elgondolásom, és a Tőlem kapott szerep elfogadását mutassák meg nektek.

Szó se lehet arról, hogy olyan ufók hassanak rátok, amelyek nem az Én jóságomnak hordozói. Vannak ilyenek!, de ezek egy benső kényszertől hajtva csak a magukhoz hasonlóak között képesek létezni. Ezek úgy kerülnek benneteket, akik az Enyéim vagytok, mint a fuldokló a vízbe merülést. Ne féljetek tőlük! Ők félnek tőletek, és messze elkerülik azt a helyet, személyt, ahol a legparányibb is van az Én tiszteletemből, szeretésemből.

    Drága Gyermekem! Fölmérhetetlen erő áll rendelkezésetekre! Maga az ISTEN! Igen. Isten nem uralkodik, hanem szeret, tehát szolgál benneteket. Szolgál, teljes odaadással! Akinek csak akkor a hite mint egy mustármag, az olyan erőt hordoz magában, hogy hegyekkel tud dobálózni (Máté 17;20). Tudják ezt a sötét lelkek, jobban mint ti, akiknek ez birtokában van! Ezért nem kell félnetek tőlük. Ti a GYŐZTES oldalán álltok! Alleluja!  8 /598

 

 

Kérdező: 2. Mit tudunk tenni, hogy megmeneküljön a világ?

HANG: 2. A világ, mint földrajzi objektum, nem menthető meg. A világ, mint Istentől elfordult emberek sokasága, szintén nem menthető meg. Erre mondottam, hogy nem értük imádkozom (János 17;9). Azokért a jó szándékú emberekért kell könyörögnötök, akik tudatlanságukban nehezítik embertársaik életét, így akarva-akaratlan, önmaguknak is ellenség.   36 /3775

 

***************************************************************************

 

Jézus második eljövetele

 

Kérdező: 1. Közel van Jézus visszajövetele?

            2. Az emberiség történelmének vége, ha Jézus eljön?

            3. Igaz, hogy 97 júliusában látható volt Mária?

HANG: 1. Közel van visszajövetelem. Ezt már kétezer évvel ezelőtt is mondottam (Jel: 1;3)!

            2. Lesz olyan eljövetelem, amely azonos e mostani földi-élet végével.

            3. Különböző jelenések mindig voltak. Ma is vannak máriaje­lenések.

            A fenti három rövid válaszommal azt akarom tudomásotokra hozni, hogy vannak olyan súlyos kinyilatkoztatások, amelyekkel naponta kellene számolnotok.

     Naponta kellene várnotok Engem, Jézust, aki naponta szeretnék veletek találkozni úgy, ahogy az számotokra a leggyümölcsözőbb.

     Jobban tudatosítanotok kellene azt, hogy ami mulandó, az csak eszköz és nem cél! Minden, tehát az egész mulandónak teremtett világ csak ugródeszka, csak kifutópálya, csak egy rövid hidacska, s ezért örök lakásotok nem lehet a földön!

     Azok a máriajelenések, amelyekkel ma tele van történelmetek, nem látványosság céljából történnek, hanem azért, hogy eszméljetek föl küldetésetekre, szeressétek egymást, és készüljetek fel naponta arra, hogy az Én tanításomat, az Én életemet ragyogjátok bele a földi élet poklába!

    Nagyon szeretlek benneteket! Várom, hogy visszaszeressetek Engem, Jézust, embertársaitokban!28 /2824

 


 

Kérdező: 1. Mikor jön vissza Jézus szemmel láthatóan?

HANG: 1. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok az égben, sem a Fiú, hanem csak az Atya. Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő! Ahogy az idegenbe készülő ember, amikor elhagyta a házát, átadta szolgáinak a hatalmat, és kiadta mindenkinek a maga munkáját, az ajtóőrnek is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy mikor jön meg a ház ura; lehet este vagy éjfélkor, kakasszókor vagy reggel: nehogy, amikor hirtelen megjön alva találjon benneteket! Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Vigyázzatok! (Márk 13;32-37)  1 /105 Való Zénó

 


Kérdező: 2. Eljöveteled milyen lesz?

HANG: 2. Hidd el: Jelenlétem sokkal fontosabb, mint eljövetelem! Eljövetelemkor semmivel sem leszek jobban jelen, mint vagyok most! Csupán ruhaváltás történik akkor. Akinek igazán Én kellek, aki igazán szeret Engem, annak nem lehet lényegesen más, akár ilyen, akár olyan ruhában vagyok jelen számára. Aki igazán szeret, az tudja, hogy Én mindig olyan ruhában vagyok jelen számára, ami az ő lelkének fejlődését legjobban segíti elő!

     Számodra a legszívmelengetőbb annak felismerése kell legyen, hogy kegyelmi módon benned élek (János 14;23)! Így vagyok benned boldogító módon! E jelenlétemmel tudom feloldani stressz-állapotodat. E jelenlétem az Én békém benned!

    Amikor az az eljövetelem fog megtörténni, ami iránt te most érdeklődsz, akkor külsőleg is tapasztalati valóság leszek mindenki számára. Ez csak azok számára lesz hallatlanul megdöbbentő, akik nem tették lehetővé Nekem azt, hogy boldogító módon már előbb bennük legyek.

    Neked most belülről vagyok örömforrás. Akkor pedig kívül- belül az leszek. Hallani fogod te is: "Emeljétek fel fejeteket, mert elérkezett a ti megváltásotok" (Lukács 21;28)!  20 /2010

 


 

Kérdező: Miért van szükség Jézus második eljövetelére?

HANG: Ég és Föld elmúlnak! Egyszer megszűnik a jelen mulandó világának az a szerepe, hogy lehetőséget adjon bárkinek is a már előzőleg elhatározott gondolkodás-átalakítás komolyságának az igazolására. Véget ér tehát azok 'várakozása', akik itt a Földön akarták igazolni előző megtérésük komolyságát (Lukács 21;28).

     A Föld megszűnése tehát lezár egy világkorszakot, és ez drámai módon fog végbemenni.

     De Isten van olyan nagy, hogy később is, az örök tűzre kerülőknek is  lehetőséget fog tudni adni arra, hogyha akarják, igazolják megtérésük őszinteségét. Egy biztos: Senki nem jut az Atyához, csak Énáltalam (János 14;6)!  40 /4305

 


 

Kérdező: Van-e Magyarországnak megkülönböztetett szerepe a második visszatérés előkészítésében?

HANG: Semmiféle megkülönböztető szerepe nincs országotoknak az Én második eljövetelemmel kapcsolatban! Földrajzilag meghatároz­ható országoknak nem adtam soha szerepeket.

    Országnak nem, de egy fajnak adtam meghatározható szerepet. Ez a nép ma is meghatározható szerepet játszik a világban. Sajnos, nem azt a szerepet, amit adtam neki. Dehát mindent el lehet rontani a földön!

    Az Általam kiválasztott faj keretén belül jöttem közétek, és ott éltem le emberi alakban, formában isteni életemet. Csak ehhez a fajhoz szólt küldetésem (Máté 15;24)! Ez a faj ma is hordja kiválasztottságom pecsétjét, és ez nem változik meg sohasem!

    Elrontani mindent el lehet, de Én nem módosítom döntéseimet a ti szeszélyeitek szerint.

    Feltett kérdésedre ma is az a válaszom, ami kezdetben volt. Egyetlen népnek van választott, megkülönböztetett szerepe Velem kapcsolatban!

    Az természetesen más kérdés, hogy egyénileg mi a helyzet! Egyénileg mindenkit meghívtam arra, hogy vegyen részt második eljövetelem előkészítésében. Téged is meghívtalak erre! 14 /1276

 

 

Kérdező: 3. Van-e szerepem második eljöveteleddel kapcsolatban?

HANG: 3. Feltétlenül! Mindenkinek, így neked is nagyon komolyan hinned kell abban, hogy Isten munkatársa vagy! Minden egyes napodat Velem és Értem kell elindítanod. Mint a tolvaj, úgy jön el majd az a nap (1.Tessz: 5;2) Ezért ne gondolj valami látványos szerepvállalásra e téren.  42 /4618

 


 

Kérdező: 2. Második eljöveteled után lesz az új Ég és az új Föld?

HANG: 2. A világvégével kapcsolatban bár egyértelmű, de nagyon szűkszavú voltam. Azt tudatosítsd magadban, hogy bármikor eljöhet a számonkérés pillanata! Az ezzel kapcsolatos részletekről olvasd el az evangéliumok idevágó helyeit. Ha többre lett volna szükségetek ezzel kapcsolatban, akkor többet mondtam volna. 43 /4707.

 


 

Kérdező: 3. Egybeesik második eljöveteleddel Mária Szívének győzelme?

HANG: 3. Mária fatimai üzeneteinek beteljesülése nem esik egybe az Én második eljövetelemmel. Az az üzenet - amely szerint Mária Szeplőtelen Szíve végül is diadalmaskodik, és Isten megáldja a világot azzal az égi békével, amely a HANG könyvek lapjairól sugárzik -, a reményt akarja állandósítani bennetek, és nem azt, hogy most már csak erre kell várnotok. Várakozásotokban tehát úgy kell viselkednetek, ahogy a választott népnek kellett volna viselkednie akkor, amikor a próféták ígérete alapján Engem, Jézust kellett volna várniuk! Tehát abban a reményben, amelynek alapja a már említett kijelentésem: Veletek és értetek MINDENT, de helyettetek SEMMIT!

            Az a REMÉNY, amelyet Mária szít szívetekben, soha nem a passzív várakozást, hanem azt a lelki állapotot célozza meg, amelyet így fogalmazhatok: Úgy dolgozz, mintha örökké élnél a földön, és úgy imádkozz, mintha már aznap meghalnál. 39 / 4185

 


 

Kérdező: 3. Milyen "ruhaváltás" történik Jézus eljövetelekor?

HANG: 3. Amikor mindenki számára láthatóvá válik az, hogy Én vagyok és értetek vagyok, akkor nem történik más, mint az, hogy ami már eddig is belül valóság volt, az e pillanatban kívül is megnyilvánul. Ilyen értelemben feltétlenül csupán ruhaváltás fog történni.

    Szeretetem és hűségem töretlen irántad. Te is erre törekedj, Irántam!   21 /2104.

 

 

Kérdező: Bizonytalan lettem!

1. Mi az oka annak, hogy néha nem tudom átélni a jelenlétedet, Uram?

2. Megélem-e ebben a földi testben a feltámadást Általad?

HANG: 1. 2. Az anyagvilág, bizonyos értelemben, egy lezárt világ. Nagyon nehéz a földi élet megpróbáltatásai mellett ébren tartani lelketekben békét adó jelenlétemet. Főleg akkor nehéz ezt átélni, amikor nem a jelen, hanem a múlt vagy a jövő az, ami meghatározza látásmódotokat. A múlt kimagyarázza az időt, a jövő pedig félremagyarázza, és tartalma nagyvonalúan mindig követhetetlenül ködbe vész. Pedig az idő, mint az anyag tulajdonsága, értékelhetően csak a jelenben létezik. A múlt és a jövő számotokra átfoghatatlan, a megtapasztalható világnak töredékét sem látjátok át benne, ezért nemcsak tisztán eligazodni, de hatásai alól mentesülni sem lehet. Kétezer évvel ezelőtt azért vállaltam földi életet, hogy ne az időben, hanem Bennem higgyetek. Az örökkévalóságot hoztam el nektek, vagyis az örök jelent, mert tanításom, az élő Ige, amely Velem mindenkor azonos, időtlen, nem az anyagvilág szülte. Választott népem akkor is kimagyarázta a múltját, hogy félremagyarázhassa jövőjét, ma is az anyagi országáért harcol, mert a jelent kitépte saját szívéből. Ezért ma is csak a véres múlt és a hiába várt dicsőséges jövő határozza meg életét, és nagyon szenvedi jelenlétem hiányát. E gondolatokat azért mondtam el, hogy rámutassak arra az erkölcsi tartalomra, amely minden időben Rám hivatkozik, de nem Engem képvisel. Jelenlétem benned nem csak pozitívnak megélt érzelmi tartalmakkal azonosítható. Amikor sírsz, mert bántanak, amikor szomorú vagy, mert elutasítanak, amikor a nevem miatt gyaláznak és hazudva minden gonoszt mondanak rád, akkor is benned élek. Sőt ilyenkor élek igazán benned! E szomorúnak megélt pillanatok azok, amelyek helyet készítenek neked az irgalom világában, az örök jelenben, az örökkévalóságban. Ismerem szíved szándékát, tudom, hogy szereteted őszinte, és boldog vagyok, hogy Nálam, a te Jézusodnál keresed boldogságodat. Ahhoz, hogy majd örök életre kelj, ki kell lépned az anyagvilágból. Nem leszel fizikai testben, amikor újra eljövök. A szellemvilág lakója leszel, és látni fogod Isten dicsőségét! Addig még nagyon sok a tennivalód. Soha senkit semmikor ne bánts, hanem segíts akin csak tudsz! Most van szüksége a világnak arra, hogy általad megtapasztalja az irgalmas Isten valóságos jelenlétét. Áldani fognak érte a feltámadás napján! 1/30 Való Zénó

 


Kérdező: 2. Várom Jézus eljövetelét.

HANG: 2. Ne az eljövetelemet várd, hanem a jelenlétemet vedd észre! Jelen vagyok a szívedben! Ha vállalod a párbeszédimát, akkor lépten-nyomon tapasztalhatod, hogy együtt tesszük azt, amit te jó szándékkal teszel. Jelen vagyok minden rászorulóban is! Most nem az anyagi rászorultságra gondolok, hanem a szellemi, lelki rászorultságra. Környezetedben is megtalálod azokat, akik megértést, jó szót, biztatást várnak tőled. Amíg csak magaddal vagy elfoglalva, addig mindig ott ólálkodnak körülötted az ártó erők. Velem légy elfoglalva! Másokkal légy elfoglalva, s csodálatosan fogod tapasztalni, hogy valóban önmagadra találtál. Az igazi élet megnyerésének élet-elvesztés az ára!   24/2348.

  

 


 


Máté 24;34

 

Jézus szavai a reinkarnációról

 

IV. A reinkarnáció tényének további bizonyítékai Jézus szavai alapján.

 

4.  Kétezer évvel ezelőtt Jézus a saját, második eljöveteléről szólva így beszélt kortársainak:  "Ámen mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek." (Máté 24;34) Vagyis az én olvasatomban, Jézus második, dicsőséges eljövetelekor lesznek olyan emberek a földön, akik korábban - a keresztre feszített Jézus kortársaiként - már éltek ember testben. 38 /4129

 


Márk 13;22.   Márk 13;20.

 

( Bucholcz Ferenc médiumon keresztül válaszol Jézus.)

 

Kérdező: Jézusom, ki csinálja a természeti katasztrófákat ? Isten, vagy valaki más?

HANG: … 3. Az egész földetekre kiható gyors változást pedig szintén csak a hitetlenek fogják katasztrófaként megélni. (Máté 24;30) Azok viszont, akik hisznek bennem és kitartanak a szeretet mellett, azok tudni fogják, hogy a külső nehézségek múló percei a megváltást hozzák közel számukra. (Lukács 21;28)

     Nem veszteség a halál a megtérés után, de katasztrófa a szellem számára, ha elmulasztotta ezt földi élete során, és nem hajlandó erre a színről-színre látás világában sem. Az emberek úgy gondolják, hogy az életet a testi funkciók működése, a halált pedig ezek hiánya jelöli. Én, Jézus, Atyámmal együtt tudjuk, hogy aki Bennem hisz, az már átment a halálból az életbe. Mert az Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké. Akik azáltal élnek, hogy hisznek Benne. (Márk 12;27)  Ezért ne a test elmúlásától féljetek, hanem a gondolkodás-átalakítás elmulasztásától.

    Én, Jézus, mindig annak a szellemnek az állapotára teszem a hangsúlyt, amely a testet megeleveníti (János 6;63) A tudatlan emberek pedig a szellemük által megelevenített testre.

        ….

     Tudnod kell, hogy második eljövetelemet megelőzően nagy nehézségeket fognak átélni a föld lakói. De sem ezekhez a nehézségekhez, sem ennek az időnek jeleket és csodákat tevő hamis krisztusaihoz (Márk 13;22) az Istennek nincs köze. Mint ahogy nem volt a te Jézusod földi meggyilkolásához sem. Csak ahhoz lesz az Istennek köze, hogy ez az utolsó, embert leleplező időszak megrövidüljön (Márk 13;20).  … 32 / 3376

    


János 14,3   

                   

Kérdező: 1. Édesanyám hol van most?

HANG: 1. Ha Isten szándéka szerint édesanyád tudathatná veled jelenlegi sorsát, akkor biztosan megtenné. Én, Jézus, nem postás vagyok ég és föld között, hanem olyan megszabadító Isten, aki képes vagyok átadni szívem békéjét azoknak, akik ezt Tőlem hajlandók elfogadni. Azért jöttem közétek, hogy belétek tudjak költözni (János 14;23), és azért mentem el emberi formában tőletek, hogy helyet készítsek számotokra (János 14;2). De ilyen formában is vissza fogok jönni (János 14,3)! 31 /3259

 


Lukács 18;8

 

Kérdező: Lesz-e saját gyermekünk?

HANG: Mint tudod, azok, akik le akarnak jönni a földre, legtöbbször lehetőséget kapnak arra, hogy maguk válasszák meg szüleiket. Sok összetevője van annak, ahogy az itteniek választanak. Meg kell mondanom neked, hogy a ti korotokban nagyon sokan jönnek olyanok a földre, akik nem könnyítik sem a ti, sem a saját földi életüket. Ez bizony az utolsó idők jele!

    Valamikor azt mondtam, hogy ha újra eljövök, akkor kérdéses, vajon találok-e hitet a földön (Lukács 18;8). És azt is mondtam, hogy jobb helyzetben lesznek azok az anyák, akik nem várnak gyermeket (Máté 24;19 / Márk 13;17 / Lukács 21;23).

    Drága Gyermekem! Nagyon kérlek, ne az legyen számodra a legfontosabb, hogy általad valaki leszülessék a földre, hanem az, hogy körülményeid által egyre közelebb kerülj Hozzám! Egészen biztosnak kell lenned abban, hogy semmi előnnyel nem jár ma az, ha valaki gyermeket hoz a világra. Természetesen hátránnyal sem, ha nem egyéni manipuláció, erőszakoskodás eredményeként szül gyermeket. Akik orvosi beavatkozásokat és egyéb kezeléseket is igénybe vesznek annak érdekében, hogy gyermekük legyen, azok olyanok, mint azok a lelkek, akik függetlenítik magukat az itt kapott jó tanácsoktól, és úgy választják meg szüleiket, ahogyan nem ajánlottuk nekik.

     Én akkor látom jónak, hogy gyermeked legyen, amikor ez neked is, a leendő gyermeknek is javát szolgálja! Ez csak akkor valósulhat meg, ha életedben úgy vagyok az ELSŐ, hogy nincs MÁSODIK! Tudnod kell, hogy boldogságod érdekében Én nem vagyok egy a sok közül, hanem az EGYETLEN! Minden és mindenki azt a szerepet kapta - hozzád viszonyítva -, hogy ez megvalósuljon. 15 /1374

           


Lukács 21;28

 

Kérdező: 1. Van-e testtől különálló lélek? Az újjászületés megcáfolná a feltámadást.

     2. Az első emberpár asztráltestben élt először?

HANG: 1. Csak hasonlattal tudom megközelíteni kérdésedre a választ. Mint tudod, a sötétség nem más, mint a fény hiánya. De mégsem mondhatjuk, hogy nincs sötétség, mert van, mert a fényhez szokott teremtmény, ha sötétbe kerül, akkor botladozik. Van hát sötétség, pedig sötét az a fény hiánya. Van hát valami, ami azért van, mert valami nincs, valami hiányzik. Sötét olyan értelemben nincs, mintha közvetlenül csinálni lehetne. Sötétet csinálni nem lehet. Van fény, melyet ha megszüntetsz, sötétség lesz. Valaminek, a fény elpusztításának következményét nevezitek tehát sötétnek.

    Az anyag csakúgy van, mint a sötétség. Tudósaitok, akik az anyagot vizsgálják, arra kezdenek rájönni, hogy anyag nincs is, csak gondolat van, s e gondolatnak, e fénynek bizonyos besűrűsödését nevezitek ti anyagnak.

   Ezután mondhatom a következőket: Csak szellem van, amelynek létezik olyan lelkes megnyilvánulási módja, amit  ti anyagnak, földnek, pornak, sónak, vasnak, mésznek, tehát emberi testnek neveztek.

     Feltámadás van, nem is egy. Mindannyiszor, ahányszor valaki meghal, egyben fel is támad. Lesz majd egy végleges, végső feltámadás, amikor is elérkezettnek látom az időt arra, hogy új ég és új föld legyen. Akkor majd megjelenek az ég felhőiben teljes hatalommal és dicsőségben, s akkor hallani fogjátok, hogy most már valóban elérkezett hozzátok a ti megváltásotok.(Lukács 21;28). De míg ez meg nem történik, addig van lehetőségük az itteni szellemeknek, tehát a földön már egyszer megholtaknak is arra, hogy újra legyen egy olyan összesűrített gondolat, melyben megjelenhetnek a földön azért, hogy szeretetük tisztuljon vagy tisztítson. Nincs tehát ebben semmi ellentmondás a föltámadással kapcsolatban. Ezzel válaszoltam a 2-dik pont kérdésére is. 6 /486.

 

 

Kérdező: 1. Helyzetem kilátástalannak tűnik!

HANG: 1. Az a helyzet, amely kilátástalannak tűnik, feltétlenül hiányol Engem! Ha nem így lenne, akkor nem mondtam volna igazat, amikor azt mondtam, hogy bízzatok, mert Én legyőztem a világot (János 16;33). Azoknak az embereknek, akik befogadnak Engem magukba, pontosan az az egyik legfőbb feladatuk, hogy belevigyenek Engem a kilátástalannak tűnő helyzetekbe. Abban a pillanatban, mihelyt jelen vagyok valahol, az a helyzet megszűnt kilátástalan lenni!

    Én mindenhová csak Engem befogadó lelkek által tudok eljutni. Az Engem befogadás elsősorban HIT kérdése. Ezért mondhattam, hogy aki nem hisz, az elkárhozik! Igen, mert Nálam nélkül semmit sem tehettek. De igazán semmit, ami számotokra benső békét eredményezhetne. A hitetlenség éppen azt képviseli, hogy Velem sem lehet benső békére jutni. Hát ez a kárhozat!

Aki befogad önmagába, annak életében a körülményeknek is az Istene vagyok! Pontosan ez jelenti azt, hogy Én legyőztem a világot!

    Aki vállalja, hogy befogad Engem életébe, az egy folyamatot vállal. Most elmondom a folyamatot:

    El kell hinned, hogy az Isten boldog! El kell hinned, hogy az Isten benned sem lehet boldogtalan, mert csak egy Isten van, a boldog Isten! Isten azért boldog, mert úgy látja, hogy jó Neki! Ahhoz, hogy ne csak Isten legyen boldog benned, de te is boldog lény, úgy kell látnod, mint Ő. Ennek érdekében fel kell vállalnod egy szellemi munkát, amit gondolkodás-átalakításnak hívnak. Ennek megvalósítása a következő: Miután már elhitted, hogy a boldog Isten benned is boldog, és azért, mert úgy látja, hogy jó Neki, hát neked is el kell kezdened gondolkodni azon, hogy miért jó neked az, ami van!? Ezt a szellemi munkát Isten sem veheti át tőletek, mint ahogy át sem adhatja automatikusan az Ő látását nektek. El kell hinned, hogy neked jó, nagyon jó, mindent felülmúlóan jó, hogy gyermeke vagy, és Ő JÓ ATYÁD, aki a szeretet körén belül mindenható, és ki kell találnod, hogy miért jó ez neked! De abból nem engedhetsz, hogy neked jó, mivel a JÓ Isten édes gyermeke vagy, akit Isten nem úgy szeret, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon! Ezért van csak EGY belőled!  Ez a MEGVÁLTÁS!

    Én elhoztam nektek a MEGVÁLTÁST, de átvenni nektek kell a gondolkodás-átalakítás által. E megváltás véglegesült, beteljesedett formáját akkor élhetitek át, amikor második eljövetelemkor felszólítalak benneteket: Emeljétek fel fejeteket, mert elérkezett a ti megváltásotok (Lukács 21;28). Addig a Megváltás folyamat, amelynek egyre nagyobb teret kell adnotok szívetekben. Vagyis annak, hogy nektek jó! De ezt meg is kell tudnotok magyarázni! Elsősorban önmagatoknak, ez a gondolkodás-átalakítás, utána másoknak, ez a tanúságtevés. 21 /2127

 

 

Kérdező: 1. Mi a küldetésem?

HANG: 1. Küldetésed ugyanaz, mint az Enyém volt a földön. Általad akarom folytatni azt, amit akkor elkezdtem!

   A megváltás Velem kezdődött, általatok folytatódik, és majd Velem fejeződik be.

   Velem kezdődött! Első szavaim ezek voltak: "Betelt az idő, elérkezett hozzátok az Isten országa, alakítsátok át gondolkodásotokat és higgyetek az örömhírben!" (Márk 1;15)

   Veled folytatódik akkor, ha vállalod a gondolkodás-átalakítást. Ennek módja az, hogy egyre többet tanulmányozod tanításomat, tehát a Bibliában található evangéliumok tartalmát. Ennek feltétlenül az lesz a következménye, hogy másokkal is akarsz erről beszélni. Ha pedig ketten-hárman összejöttök az Én nevemben, akkor már megidéztek Engem, tehát ott vagyok közöttetek (Máté 18;20). Ha ebből rendszert csinálsz, akkor megérted, hogy aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk és lakást veszünk nála (János 14;23). Így folytatódik megváltásotok mindaddig, amíg újra vissza nem jövök olyan megtapasztalható módon, ahogy elmentem. Ekkor fogjátok hallani, hogy most már beteljesedett e megváltás (Lukács 21;28). 22 /2166.

 

 


Nem tudjátok sem a napot, sem az órát!

 

Kérdező: 1. Mi a HANG véleménye "A mai események a próféciák tükrében" című mellékletről?

HANG: 1. Azok, akik az idők jeleit figyelik, könnyebben fel tudnak készülni azokra a bekövetkezendő eseményekre, amelyek előttetek állnak.

    Nemcsak a Bibliából lehet kiolvasni olyan eseményeket, amelyek már folyamatban vannak, hanem a körülöttetek, a rajtatok kívüli események is prédikálnak azoknak, akiknek fülük van a hallásra.

   Azt mindenképpen tudnod kell, hogy nem a megfélemlítés szándékával, hanem szeretetem kiáradásának következményeképpen küldök közétek olyan szemekkel, fülekkel rendelkező prófétákat, látókat, hallókat, akik föllebbentik a jövő fátylát azoknak az érdekében, akikben a test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kevélysége akadályozni próbálja a szükséges éberséget. Ébren legyetek és virrasszatok, mert nem tudhatjátok, mely órában jön el Uratok! Ébren legyetek! 10 /799

 

           

Kérdező: 1. Rákos férjem valóban meggyógyult könyörgésemre?

HANG: 1. Imádat meghallgattam! Kérésedet teljesítettem! De most valami nagyon fontos dologra kell felhívnom figyelmedet.

    Minden testi gyógyulás csupán ideiglenes! Eszköz, mely azt a célt szolgálja, hogy lelketekkel jobban forduljatok Felém, és fogadjatok be magatokba Engem! A földi élet nem a végleges megoldások helye. Itt semmi sem végleges, itt minden véges! CSAK VÉGES!!!

     Nem tudjátok sem a napot, sem az órát! Bármelyik pillanatban eljöhet értetek Uratok!

    Azt nagyon jól tetted és jól teszed, ha imádkozol férjedért, férjeddel. De tudnotok kell, hogy Isten mindegyikteket Önmagára teremtette, mert ember embert végleg és örökre boldogítani képtelen. Ezt a szerepet Isten senkinek sem tudja átadni, erről nem tud lemondani! Nektek tehát nem egymáshoz kell ragaszkodnotok, hanem Hozzám! Akkor fogjátok egymást is helyesen szeretni. Ti nem vagytok egymásnak istenei!

     Égi Édesanyád, Mária nagyon sokat tett érted, értetek! Gyakrabban köszönd meg Őt a mennyei Atyának! Ez mélyíteni fogja benned azt a békét, amelynek Ő a KIRÁLYNÉJA! 13 /1224.

             


 

Azt az időt óriási katasztrófák előzik meg

 

Kérdező: 2. Mi az a pusztító utálatosság?

HANG: 2. A pusztító utálatosság szintén nem fogalmazható meg egy konkrét tárgyra, személyre, eseményre szűkítve! Amint ma beszéltek erkölcsi fertőről országotokban, s ezt nem lehet lokalizálni sem helyre, sem eseményre, sem személyre, éppen így a pusztító utálatosság is egy olyan gyűjtőfogalom, amelybe belefér minden ami pusztító, ami utálatosság!

            A világvégéről annyit, hogy az már kétezer évvel ezelőtt elkezdődött! Így fejeztem ezt akkor ki: "Betelt az idő... "(Márk 1;15). Tudom, te arra az időre gondolsz, amikor fölrobbantjátok a földet. Hát valóban közel van az is, de még mindig inkább lehetőség, mint bizonyosság! Még mindig van némi menekülési esély, ha az imádság és a böjt széles körben elterjed!

Azt az időt óriási katasztrófák előzik meg, amikor Én eljövök az ég felhőiben teljes hatalommal és dicsőséggel. Az új égnek és az új földnek ideje még nem érkezett el! De a pusztító utálatosság egyre látványosabban mutatja magát! Legyetek hát éberek és imádkozzatok, mert bár úgy jön a vég, mint a tolvaj, de amikor lecsap, akkor nagyon hirtelen, nagyon váratlan és nagyon kegyetlen lesz.

            Nem akarlak ijesztgetni benneteket! Nincs is okom rá, mert az Istent szeretőknek boldog pillanat lesz az! Föl fogjátok emelni fejeteket, örülni fogtok, mert elérkezett a ti megváltásotok! Örömötöket aztán már soha, senki el nem veheti tőletek!  20 /1975

 

 

(Lukács 18;8)

 

(Bucholcz Ferenc médium.)

Kérdés: JÉZUS SZÜLETÉSE ELŐTTI ÜDVÖZÜLÉSRŐL

Lehetett-e Jézus földi születése előtt üdvözülni?

HANG:

    Mikor a főpapok és a Nagytanács előtt álltam, azt mondtam nekik, hogy majd látni fognak Engem, amint a Hatalom jobbján ülök, de látni fognak az ég felhőivel is eljönni.

    Kijelentésem első része a halálukat követő Velem való találkozásukra vonatkozott, kijelentésem második része pedig arra, hogy nekik is lesz lehetőségük e kor célba érkezéséig megszületniük azért, hogy ismételten választhassanak az Általam való újjászületés és az Engem megtagadás között.

     Földi életem során beszéltem tanítványaimnak bizonyos nehézségekről, melyek a föld lakóira jönnek, újra eljövetelem előtt. Meg fogjátok látni, hogy leleplező és megtérésre utat kínáló kegyelmek lesznek ezek mindannyitok számára. A rátok jövő nehézségek a szívetek szándékát nyilvánvalóvá fogják tenni - ég és föld előtt!

    Az a két lator, akik mellettem a keresztre szögezve a halált várták, soha nem voltak még olyan közel az Élethez, mint akkor! Mindkettőjük esetében lelepleződött, hogy mi volt a szívükben!

    Ilyen helyzetben fogjátok magatokat érezni ti is eljövetelem előtt, de mindez ti értetek fog történni! Amilyen választási lehetősége volt a két, testileg kiszolgáltatott latornak, olyan választási lehetőségetek lesz nektek is akkor. Élet az Isten Bárányával, vagy életnek nem mondható létezés, nélküle?!

   Ti döntötök! Akkor is ti döntöttetek, amikor mennyei fényhazátoknak hátat fordítva, saját árnyékotokat követtétek. S ti döntötök most is, hogy árnyékotokat magatok mögött hagyva, újra az egyedüli FÉNY felé fordultok-e?!

    Nemcsak az emberi szívek rejtett szándékai, hanem minden világi és egyházi intézmény le fog lepleződni abban az órában. Vallások és hitek, melyekben Én nem vagyok megtalálható, - fognak semmivé válni azoknak a körülményeknek a hatására, melyek a földön lesznek eljövetelem előtt! S mindez azért, hogy az utolsó órában Engem, Jézust, még választhassatok.

     Aki a szívét nem adja át Nekem, az erőtlenül fog leroskadni. A föld minden lakosára gondoltam, mikor ezt kérdeztem: Vajon, amikor eljövök, találok-e élő hitet az emberekben? (Lukács 18;8)  27 /2787

 


 

Kérdező: 1. Rendeződik-e kapcsolatom azzal, akivel szakítottunk az ő lekötöttsége miatt?

HANG:  Annyi ártó erőnek vagytok kitéve! Oly sok a széthúzó, romboló, elkeserítő és kétségbeejtő hatás ma közöttetek és bennetek! Annyira szükségetek volna arra, hogy az evangéliumaim tartalmát magatokra, a ti korotokra alkalmazva halljátok!

    Én nem hagytalak árván titeket! Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Még egy kis idő, és látni is fogtok Engem! De e találkozásra fel kell készülnötök! Bizonyos értelemben váratlanul jövök. Mint a tolvaj! De nektek nem előnyös, ha nem vártok. Azt szeretném, ha téged úgy találnálak felékesítve lélekben, mint a testében felékesített menyasszony várja vőlegényét. … 10 /839

 

Kérdező: Negyven évi házasság után elzavart bennünket férjem.

HANG: Az a szörnyűség, ami titeket ér, nem mehet már sokáig. Bizony férjed sokkal nyomorúságosabb állapotban van, mint ti! Tudom, ez nem jelent sok vigaszt, de azért mondom, mert ez az igazság!

    Az emberi gonoszság égbekiáltó bűneit nagyon is hallom, s már készül az a pillanat, amely véget fog vetni ennek. De még egy kicsit bírjátok ki, gyermekeim! Igazságot fogok szolgáltatni nektek! Hamarosan igazságot fogok szolgáltatni!

    Amíg nem jön el ennek ideje, addig oda ajánlom nektek erőmet! Fogadjátok magatokba! Kérjétek az ERŐT, a türelmet! Hamarosan eljövök és akkor meglátjátok, hogy megérte kitartónak lenni! Erőtök határán vagytok, tudom! Én szenvedek bennetek, értetek, veletek! De már nem kell sokáig várnotok!

   Szeretetem erejét adom nektek! Bízzatok Bennem! Nem hagylak el és nem hagytalak el eddig sem titeket!

    Bízzatok! Hamarosan jövök!  16 /1525

 

                                                                                                                

Kérdező: Advent – Karácsony Advent: Eljövetele.

     Azért, hogy Velem, Jézussal élő, eleven találkozás történjék, először évezredekig kellett várnia az emberiségnek. A második találkozásra legfeljebb már csak évtizedekig kell várnia külön-külön minden embernek. A harmadik találkozás úgy fog történni, ahogy Én földi elítéltetésem előtt ígértem. Vagyis teljes hatalommal és dicsőséggel jelenek meg egy nagy világkatasztrófa közepette

     "Mindjárt e gyötrelmes napok után a Nap elhomályosul, a Hold nem világít, a csillagok lehullanak az égről, és az egek erői megrendülnek. Akkor feltűnik az égen az Emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az Emberfia eljön az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel (Máté 24; 29-30)."

     Most első eljövetelemre emlékezik a világ, a másodikra készültök, és a harmadikat szeretném, ha félelem nélkül tudnátok várni.    37 /4012

 

                     

Kérdező: 3. Mikor elégeli meg Isten a Föld bűneit, mikor jön el, hogy megítéljen, beleértve engem is?

HANG: 3.  Szenvedésed, kilátástalanságod oka az, hogy nem ismersz Engem, Jézust! Az Isten nem büntet! Aki pedig nem büntet, az büntető módon nem is ítél. Második eljövetelem lényege pontosan az, hogy meglássátok kikerülhetetlenül, hogy mi van a szívetekben. Hogy földi életetekben milyen kincseket gyűjtöttetek, maradandó égi kincseket vagy mulandó földi kacatokat. Előttem fogtok erről számot adni, hogy teremtő fényemben felismerjétek saját árnyékotokat. De akkor sem Én ítéllek meg benneteket, hanem az Ige, amit szóltam. Saját cselekedeteitek tükrében fogjátok meglátni valódi önmagatokat, és megy mindenki oda, ahová való! Akik a szolgálat útján tanúságot tettek a szeretetről, azok birtokba veszik azt a világot, amit az Isten a kezdetek óta nekik szánt. Azok pedig, akik nem másért éltek, hanem másból éltek, a külső sötétségbe kerülnek, ahol lelkük önző, gonosz világa megnyilvánul külső körülményeikben is. A Föld magában hordja lehetőségként a Mennyországot és a poklot is. Egyetlen eszköz arra, hogy kiderüljön, mi van a szívekben, mi a szívetek szándéka. E Föld addig fog állni,  míg lesz olyan lélek, aki azért vállalja a leszületést, hogy megtanuljon szeretni, és erről tanúságot tegyen az élete árán is. Az Istent szeretők körülményeinek is az Istene vagyok! Képtelenség lenne, ha valaki úgy állna Elém, hogy Uram, én szerettem volna a szándékod szerint, de nem volt hol, nem volt kit, és nem volt mikor! Szeretettel kérlek, hogy tanításaimban ne a misztikumot keressétek, hanem azokat a gyakorlati szeretettartalmakat, amelyeket a négy evangéliumban, a KIO-ban és a Hang könyvekben kifejtettem.   43 /4748